Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 262 Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi

TCK 262 Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi

TCK 262 kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 262. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde görevi sürdüren kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 262 kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçunu hüküm altına almıştır. Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmın birinci bölümünde “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçunun işlenmesi halinde faile üç aydan iki yıla kadar kadar hapis cezası verilir. Özgü suçlardan biri olup sadece kamu görevlileri tarafından işlenebilir.

Seçimlik hareketli suçlardan biri olan kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu aşağıdaki fiillerden biri ile işlenebilir:

  • Bir kamu görevinin kanunu aykırı olarak yerine getirilmeye teşebbüs edilmesi,
  • Terk emri kendisine bildirilen kimsenin görevini icra etmeye devam etmesi.

Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 262

Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçunu işleyen faile üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

TCK 262 Yargıtay Kararı

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2014/5227 E., 2014/10114 K. 14.10.2014 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanığa yüklenen “Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçunun oluşabilmesi için failin bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs etmesi veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu hâlde görevi sürdürmesi gerektiği, somut olayda; ……….. İlçe Emniyet Müdürlüğü, …… Cumhuriyet Başsavcılığı, ………. Aile Mahkemesi ve ……… 1. Asliye Ceza Mahkemesini telefonla arayıp kendisini Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunda görev yapan Başmüfettiş ……….. olarak tanıtıp söz konusu yerlerde bulunan dosyalara ilişkin bilgi almaya çalışmaktan ibaret

eyleminin TCK’nın 262. maddesinde tanımlanan suçu unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden yüklenen suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024