Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 114 Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi

TCK 114 Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi

TCK 114 siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 114. maddesi iki fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Bir kimseye karşı;

a) Bir siyasi partiye üye olmaya veya olmamaya, siyasi partinin faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, siyasi partiden veya siyasi parti yönetimindeki görevinden ayrılmaya,

b) Seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olmamaya veya seçildiği görevden ayrılmaya,

Zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir siyasi partinin faaliyetlerinin engellenmesi halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

TCK 114 Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 114 siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçunu hüküm altına almıştır. Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmın yedinci bölümünde “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçunun işlenmesi halinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecektir. Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçu seçimlik hareketli suçlardan biridir.

Aşağıda belirtilen hususlardan birine cebir veya tehdit ile sebebiyet veren kişi işbu suçun faili olacaktır:

  • Bir siyasi partiye üye olmaya zorlama,
  • Bir siyasi partiye üye olunmasını engelleme,
  • Siyasi parti faaliyetlerine katılmaya zorlama,
  • Siyasi parti faaliyetlerine katılımı engelleme,
  • Siyasi partiden ayrılmaya zorlama,
  • Siyasi partideki görevinden ayrılmaya zorlama,
  • Seçim yoluyla gelinen bir kamu görevinde aday olmamaya zorlama,
  • Seçim yoluyla geldiği görevden ayrılmaya zorlama.

Bu suç siyasi partinin faaliyetlerinin engellenmesi hususunda işlenir ise faile verilecek olan hapis cezası iki yıldan beş yıla kadar olacaktır.

Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 114

Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçunu işleyen faile iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024