Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 118 Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi

TCK 118 Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi

TCK 118 sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 118. maddesi iki fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

TCK 118 Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 101 sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunu hüküm altına almıştır. Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmın yedinci bölümünde “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunun işlenmesi halinde faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilecektir. Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu seçimlik hareketli suçlardan biridir.

Aşağıda belirtilen hususlardan birine cebir veya tehdit ile sebebiyet veren kişi işbu suçun faili olacaktır:

  • Sendikaya üye olmaya zorlama,
  • Sendikaya üye olunmasını engelleme,
  • Sendikanın faaliyetlerine katılımı engelleme,
  • Sendika faaliyetlerine katılmaya zorlama,
  • Sendikadaki görevinden ayrılmaya zorlama.

Şahıs değil de cebir veya tehdit kullanarak sendikanın faaliyetleri engellenmişse bu durumda faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 118

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunu işleyen faile iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

TCK 118 Yargıtay Kararı

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2016/13672 E., 2017/10255 K. 04.10.2017 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Somut olaya gelince,
1-Sanık …’un katılanın sendikal haklarını kullanmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullandıklarına ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerin nelerden ibaret olduğu,

2-Suça azmettirmede esas unsur, azmettirilenin iradesi üzerinde suç işleme konusunda kesin etki yaratmasıdır. Başka bir deyişle azmettiren bir başkasına suç işleme kararı verdiren kişidir. Somut olayda sanık … ….’in sanıkların suç işleme kararının oluşmasını ne şekilde sağladığı,

CMK’nın 230/1-b maddesi gereğince kanıtlara dayalı olarak gösterilmeden, yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi, Kanuna aykırı, sanıklar …. ve … müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye kısmen uyun olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA…

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024