Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 136 Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme

TCK 136 Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu

TCK 136 verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 136. maddesi iki fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek:17/10/2019-7188/17 md.) Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.

TCK 136 Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 136 verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu hüküm altına almıştır. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmın dokuzuncu bölümünde “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun işlenmesi halinde faile iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilecektir. İlgili maddenin ikinci fıkrasında belirtilen konularda işlenmesi halinde ise faile verilecek olan ceza bir kat artırılacaktır.

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 136

 

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu failine iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. Faile iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

TCK 136 Yargıtay Kararı

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2019/13096 E., 2022/679 K. 26.01.2022 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

İddianamede, sanığın, mağdurun rızası dahilinde mağdura ait bilgisayara kurduğu “Team Viewer” isimli program sayesinde, mağdurun bilgisayarına bilgisi olmaksızın uzaktan erişim sağlayarak, elde ettiği mağdura ait kişisel verilerle fotoğrafları, şifresini kırarak ele geçirdiği mağdura ait facebook hesabında herkese açık şekilde yayımladığı iddia edilmesine rağmen bilgisayar operatörü olan sanığın, “Team Viewer” isimli programdan faydalanarak, mağdura ait facebook şifresini ve mağdurun bilgisayarında

kayıtlı kişisel verilerini onun bilgisi dışında ele geçirip geçiremeyeceğine dair bilişim uzmanı bir bilirkişiden rapor alınmaksızın, mağdurun sanığa facebook şifresini vermediğine dair beyanına ve mağdurun ablası olan tanık Arzunur’un “…daha sonra Zehra’nın facebook profilindeki resmini değiştirmiş şifresini kırmış ve … fotoğrafları yayınlamış, biz tekrar aynı profile giremedik, yayınlanan fotoğrafların çıktılarını da alamadık, daha sonra da bu profil kapanmış…” biçimindeki anlatımına itibar

edilmeme nedeni de açıklanmaksızın, sanığın, mağdurun rızasıyla facebook şifresini alması nedeniyle üzerine atılı verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun yasal unsurlarının oluşmadığına dair yetersiz gerekçeye ve eksik incelemeye dayalı olarak sanık hakkında CMK’nın 223/2-a madde, fıkra ve bendi gereğince beraat hükmü kurulması,

Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024