Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 124 Haberleşmenin Engellenmesi

TCK 124 Haberleşmenin Engellenmesi

TCK 124 haberleşmenin engellenmesi suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 124. maddesi üç fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engelleyen kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi halinde, ikinci fıkra hükmüne göre cezaya hükmolunur.

TCK 124 Haberleşmenin Engellenmesi Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 124 haberleşmenin engellenmesi suçunu hüküm altına almıştır. Haberleşmenin engellenmesi suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmın yedinci bölümünde “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Haberleşmenin engellenmesi suçunun temel halinin işlenmesi halinde faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir. Hapis veya adli para cezası verilmesinden takdir yetkisi hakimdedir. Burada kanunlar tarafından hakime takdir hakkı tanınmıştır. Bu suçun bir kamu kurumuna karşı işlenmesi yani bu kurumlar arasındaki hukuka aykırı olarak engellenmesi veya basın ve yayın organlarının yine hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde faile bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Haberleşmenin engellenmesi suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 124

Haberleşmenin engellenmesi suçu failine altı aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir. Faile iki yıl veya daha az hapis cezası veyahut adli para cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Haberleşmenin engellenmesi suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

TCK 124 Yargıtay Kararı

Yargıtay 22. Ceza Dairesinin 2015/6031 E., 2015/4274 K. 16.09.2015 tarihli kararın aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanık hakkında haberleşmenin engellenmesi suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;Dosya kapsamına göre diğer temyiz sebepleri yerinde görülmemiştir. Ancak; Sanığın, sözkonusu telefon kablolarını kesmeden çalmasının mümkün olmadığı ve tek eylemle kanunun birden fazla hükmünü ihlal etmiş olduğunun anlaşılması karşısında, fikri içtima kuralları gereğince tek suçtan ceza verilmesi gerektiği gözetilmeyerek, haberleşmenin engellenmesi suçundan da yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık …’in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan; hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024