Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 44 Fikri İçtima

TCK 44 fikri içtimaı düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 44. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.

TCK 44 Fikri İçtima Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 44 fikri içtimaı hüküm altına almıştır. Fikri içtima 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Ceza Sorumluluğunun Esasları” başlıklı ikinci kısmın beşinci bölümünde “Suçların İçtimaı” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Fikri içtima hukuki alemde sonuç doğuracak bir fiil ile birden çok ayrı suçun oluşması neticesinde söz konusu olmaktadır. Bir hareket ile birden fazla suç oluşmuş ve ortaya çıkan suçlar birbirinden farklı ise fail en ağır cezayı gerektiren suç hükümlerine göre cezalandırılacaktır.

Örneğin; fail ateşli silahla bir kişiyi kasten yaralamıştır. Yaralama için kullanılan silahtan çıkan mermi mağdurun arka tarafındaki dükkanın camlarını kırmıştır. Bu durumda fail hem kasten yaralama suçunu hem de mala zarar verme suçunu işlemiştir. Gerçek içtima hükümlerinin uygulanması halinde faile hem kasten yaralama suçundan hem de mala zarar verme suçundan ceza verilmelidir. Lakin fikri içtima hükümleri gereğince faile sadece kasten yaralama suçundan ceza verilecektir. Kasten yaralama suçunu işleyen faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir, suçun silahla işlenmesi halinde ise ceza yarı oranında artırılacaktır.

tck 44

İçtima hükümleri her suçta uygulanmaz. İçtima hükümlerinin uygulanmayacağı suçlar şunlardır:

Fail; birden fazla kasten öldürme, kasten yaralama, yağma veya işkence suçlarına sebebiyet vermişse bu durumda gerçek içtima hükümleri uygulanacaktır. Örneğin; failin bir hareket ve fiil ile birden fazla kasten öldürme suçuna sebebiyet vermesi halinde faile ölüm sayısı kadar, her bir ölüm için ayrı ayrı ceza verilecektir. Kasten öldürme suçunu işleyen kişiye müebbet hapis cezası verilir. Kasten öldürmenin nitelikli halinin işlenmesi halinde ise mahkeme tarafından sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecektir.

Yine birden fazla yağma suçu oluşmuş ise yağma sayısı kadar faile ayrı ayrı ceza verilecektir.

TCK 44 Yargıtay Kararı

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 2019/1908 E., 2019/3880 K. 24.09.2019 tarihli kararın aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Oluşa ve dosya kapsamına göre; Olay günü mağdurların da aralarında bulunduğu bir grup … sokakta oynadıkları sırada, etrafa … atmak suretiyle rahatsızlık verdikleri, mağdurların doğrudan kendisine yönelik bir eylemi olmayan sanığın gelerek onlara tepki gösterdiği, grup halinde kaçan çocukların arkasından … ile bir kez … ettiği, bu atışın mağdur …’in sol omuzunu sıyırdıktan sonra mağdur …’ın sol sırt bölgesinden girip göğüs sol tarafından çıkarak, kot kırığına, … yaralanmasına ve hayati tehlike geçirmesine neden olduğu anlaşılan olayda; sanığın eylemi ile iki ayrı mağdura zarar verdiği, bu nedenle dış dünyada iki farklı netice meydana getirdiği,

TCK’nin 44. maddesinde düzenlenen fikri ictima hükmünün uygulanabilmesi ve tek bir fiilden söz edilebilmesi için yalnızca hareketin değil, neticenin de tek bir netice olması gerektiği, somut olayda iki ayrı mağdur çeşitli vasıflarda yaralandığına göre, olayda fikri ictima koşullarının bulunmadığı anlaşılmakla, sanık hakkında gerçek ictima hükümleri uygulanıp, her iki mağdura yönelik eyleminden ayrı ayrı cezalandırılması yerine, uygulama yeri bulunmayan TCK’nin 44. maddesi uygulanarak yazılı şekilde hükümler kurulması,

Bozmayı gerektirmiş olup katılan Bakanlık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, birbiriyle bağlantılı hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024