Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 278 Suçu Bildirmeme

TCK 278 suçu bildirmeme suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 278. maddesi dört fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Mağdurun onbeşyaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan engelli olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılır.

(4) Tanıklıktan çekinebilecek olan kişiler bakımından cezaya hükmolunmaz. Ancak, suçu önleme yükümlülüğünün varlığı dolayısıyla ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.

TCK 278 Suçu Bildirmeme Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 278 suçu bildirmeme suçunu hüküm altına almıştır. Suçu bildirmeme suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmın ikinci bölümünde “Adliye Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Bir suç işlendiğine tanıklık eden kişi, işlenmekte olan bu suçu derhal yetkili makamlara bildirmelidir. Bu bildirimde bulunmayan kişiye yargılama neticesinde mahkeme tarafından bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Suç tamamlanmış olsa da sebep olduğu neticeler hala devam ediyor ve bu neticelerin sınırlandırılabilme imkanı varken kişi bu hususu yetkili birimlere bildirmez ise bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suça maruz kalan mağdur on beş yaşından küçükse, bedensel, ruhsal açıdan engelli olması veya hamile olması sebebiyle kendini savunamayacak durumda olan bir bireyse, suçu bildirmeyen kişiye verilecek olan ceza yarı oranında artırılacaktır.

tck 278

Suç faili tanıklıktan çekinebilecek olan kişilerden biriyse bu durumda ceza verilmeyecektir. Suçu önleme yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır.

Suçu bildirmeme suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

Faile iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

TCK 278 Yargıtay Kararı

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2021/6167 E., 2021/19397 K. 20.10.2021 tarihli kararın aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Suç tarihi itibariyle 15 yaşını doldurup 18 yaşını doldurmayan suça sürüklenen çocuğa yüklenen suçu bildirmeme fiili için Yasa maddelerinde öngörülen cezanın türü ve üst sınırı itibariyle 5237 sayılı TCK.nın 66/1-e ve 66/2. maddelerinde belirlenen 5 yıl 4 aylık asli zamanaşımı süresinin, 20.04.2016 günlü hüküm tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış ve suça sürüklenen çocuk müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmekle hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024