Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 181 Çevrenin Kasten Kirletilmesi

TCK 181 Çevrenin Kasten Kirletilmesi

TCK 181 çevrenin kasten kirletilmesi suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 181. maddesi beş fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza iki katı kadar artırılır.

(4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla ilgili olarak işlenmesi halinde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına ve bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

(5) Bu maddenin iki, üç ve dördüncü fıkrasındaki fiillerden dolayı tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

TCK 181 Çevrenin Kasten Kirletilmesi Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 181 çevrenin kasten kirletilmesi suçunu hüküm altına almıştır. Çevrenin kasten kirletilmesi suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın ikinci bölümünde “Çevreye Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Atık veya artıkları kasti olarak havaya, toprağa veya suya veren kişi hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Bu ceza suçun işlenişine, failin niteliklerine göre altı aydan iki yıla kadar bir hapis cezası olacaktır.

Ülkeye izinsiz olarak atık veya artıkların sokulması da kanunlarca suç olarak tanımlanmıştır. Bu durumda faile verilecek ceza bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

Toprakta, havada veyahut suda artık veya artıkların kalıcı olarak hasar bırakması halinde faile verilecek olan ceza iki katı kadar artırılacaktır.

Atıkların toprağa, suya ve havaya zarar verebilecek şekilde taksirle salınması halinde faile verilecek olan ceza adli para cezası olacaktır. Bu salınım havada, toprakta veya suda kalıcı bir etki bırakmış ise faile iki aydan bir yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Yine kasten çevrenin kirletilmesi suya, havaya veya toprağa salınım neticesinde insanların üreme yeteneğinin ortadan kalkmasına, tedavisi mümkün olmayan veyahut oldukça zor olan hastalıkların ortaya çıkmasına veya bitkilerin doğal niteliklerinin değişmesine sebebiyet veren kişiye ise beş yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve bin güne kadar adli para cezası verilir.

Çevrenin kasten kirletilmesi suçunun işlenmesi halinde tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri de uygulanabilecektir.

tck 181

Çevrenin kasten kirletilmesi suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

Faile iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

TCK 181 Yargıtay Kararı

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2012/7464 E., 2013/18349 K. 11.06.2013 tarihli kararın aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanığa yükletilen çevrenin kasten kirletilmesi eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı;

Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,
Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı,
Anlaşıldığından katılan … vekilinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024