Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

Sözleşmenin Devri

Sözleşmenin devri üç taraflı bir hukuki işlemdir. Taraflar; sözleşmeyi devreden, devralan ve sözleşme ile bağlı olmaya devam eden taraftır. Sözleşmenin devri ile sözleşmeye taraf olmadan kaynaklı tüm hak, alacak ve borçlar devralana geçecektir. Devri sağlayabilmek adına kural olarak üç tarafında aynı masada olması gerekmektedir. Lakin sözleşmeyi devreden ile sözleşmeyi devralan, devir ile alakalı aralarında bir sözleşme yapmışlarsa bu sözleşmenin yapımı esnasında borçlu taraf olmasa dahi, sözleşmede kalan daha önceden vermiş olduğu izin veya sonradan vermiş olduğu onay mevcut ise geçerli bir devir işleminin hüküm sonuçlarını doğacaktır.

Sözleşmenin Devri Nasıl Yapılır

Sözleşmenin devri kural olarak devir işleminde hak sahibi olan kişilerin katılımıyla ve ortak iradeleriyle yapılır. Devrin  geçerli olması için kanunda belirtilen şekil şartına uygun olarak yapılması gerekmektedir. Devrin geçerli olabilmesi için uyulması gereken şekil şartı 6098 Sayılı Borçlar Kanununun 205. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre devir işlemi, devredilen sözleşmenin niteliğine göre yapılmalı, devredilen sözleşmenin yapımındaki şekil şartına uygun olmalıdır.

Örneğin; bir kira sözleşmesi söz konusuysa ve bu sözleşme yazılı bir şekilde yapılmış ise devir sözleşmesinin de yazılı şekilde yapılması gerekecektir. Devir sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmaması durumunda asıl sözleşmenin geçerlilik şekline uyulmadığından hukuki bir sonuç doğurmayacaktır.

Bağış sözleşmesinin geçerli olabilmesi için adi yazılı şekilde yapılmış olması gerekmektedir. Yine bu sözleşme devredilecek ise devir sözleşmesinin de adi yazılı şekilde yapılması zorunludur. Sözleşmenin devrinden doğan uyuşmazlıklarda aksi belirtilmemiş ise genel mahkemeler görevli olacaktır.

Kanundan doğan halefiyet hallerinin varlığı durumunda kanunlarca belirtilen özel hükümler saklı tutulmuştur.

sözleşmenin devri

Sözleşmeye Katılma

Sözleşmenin devrinden farklı bir olgu ifade eden sözleşmeye katılma kavramı; var olan bir sözleşmeye, sözleşmenin taraflarından birinin yanında bulunmak isteyen kişi ile sözleşmenin diğer tarafları arasında yapılan ve katılan tarafın, yanına katıldığı taraf ile sözleşmeden doğan hak ve borçlara ortak olması neticesini doğuran bir anlaşmayı ifade eder.

Sözleşmeye katılma sözleşmesinde aksi belirtilmemişse katılan ve yanında katıldığı taraf, sözleşmenin diğer tarafına karşı ortak sorumluluk içerisinde olacaklardır. Sözleşme ile müteselsilen sorumluluk söz konusu olacaktır. Yani katılan ve yanında katıldığı kişi diğer tarafa karşı müteselsilen alacaklı veya sözleşmenin mahiyetine, yanına katılanan kişinin sözleşmedeki durumuna göre borçlu olacaklardır.

Sözleşmeye Katılma Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Sözleşmeye katılma sözleşmesi devir sözleşmesi gibi asıl sözleşmenin şekil şartına bağlıdır. Asıl sözleşme resmi yazılı şekilde yapılmışsa katılma sözleşmesi de resmi yazılı şekilde yapılmalıdır. Asıl sözleşme adi yazılı şekilde yapılmış ise katılma sözleşmesi de bu minvalde yapılmalıdır. Aksi takdirde katılma sözleşmesi geçersiz olacaktır.

Sonuç

Sözleşmenin devri sözleşmenin doğan hak ve yükümlülüklerinin bir üçüncü kişiye devreni sağlayan, sözleşmeyi devreden, devralan ve sözleşmede kalan arasında imzalanan aynı zamanda sözleşmenin taraflarını değiştiren bir anlaşmadır. Bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için asıl sözleşmenin şekil şartlarına uygun olarak yapılmış olması gerekmektedir. Asıl sözleşmede bir şekil şartı öngörülmemiş ise sözleşmenin devri de şekil şartı olmaksızın yapılırsa geçerli olacaktır. Halefiyetin söz konusu olduğu hallerde kanunda sayılan özel durumlar ayrık tutulmuştur.

Sözleşmenin devri nedir?

Sözleşmenin devri, sözleşmeyi devreden, devralan ve sözleşmede kalan arasında imzalanan sözleşmenin bir tarafını değiştiren bir anlaşmadır. Bu devir ile birlikte sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler sözleşmeyi devralana geçecektir.

Sözleşmenin devri nasıl yapılır?

Sözleşmenin devri, asıl sözleşmenin tarafları ve devralmak isteyen kişi arasında yapılır. Devir sözleşmesinin geçerli olabilmesi, asıl sözleşmenin geçerlilik şekline uygun olarak yapılmasına bağlıdır. Şekil şartına uyulmaksızın yapılan devir sözleşmesi geçersiz olacaktır.

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024