Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 79 Göçmen Kaçakçılığı

TCK 79 Göçmen Kaçakçılığı

TCK 79 göçmen kaçakçılığı suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 79. maddesi dört fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan;

  1. a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan,
  2. b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan,

Kişi, beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 22/7/2010 – 6008/6 md.) Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(2) (Ek fıkra: 22/7/2010 – 6008/6 md.) Suçun, mağdurların;

  1. a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,
  2. b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi,

hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır.

(3) (Değişik:6/12/2019-7196/56 md.) Bu suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılır.

(4) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur

TCK 79 Göçmen Kaçakçılığı Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 79 göçmen kaçakçılığı suçunu hüküm altına almıştır. Göçmen kaçakçılığı suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Uluslararası Suçlar” başlıklı birinci kısmın ikinci bölümünde “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Göçmen kaçakçılığı, bir menfaat elde etmem amacıyla bir yabancının ülkede kalmasını sağlamak, ülkeye sokmak, bir Türk vatandaşının veyahut bir yabancının yurt dışını çıkmasına yardım etmek şeklinde işlenebilen seçimlik hareketli suçlardan biridir. Suçun temel halinin işlenmesi halinde faile beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ve on bin güne kadar adli para cezası verilebilecektir. Bu suçta verilecek ceza seçimlik olmayıp hapis cezasının yanına eklenen adli para cezası şeklindedir.

Göçmen kaçakçılığı suçu neticesinde mağdur hayati tehlike altında kalmış ve onur kırıcı davranışlara maruz kalmış ise faile verilecek olan ceza yarı oranından üçte ikisine kadar artırılabilecektir.

tck 79

Suç faillerinin birden fazla olması halinde ceza yarısına kadar, bir örgüt faaliyeti içerisinde işlenmiş olması halinde ise verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılabilecektir.

Göçmen kaçakçılığı suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir. Mağdurun şikayet etmesi sonucu soruşturma başlatılması ve mağdurun daha sonra şikayetini geri çekmesi halinde soruşturma ve kovuşturma devam edecektir.

Faile iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir. Göçmen kaçakçılığında verilebilecek cezanın alt sınırı beş yıl olduğundan bu suç nezdinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyecektir.

TCK 182 Yargıtay Kararı

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2020/17257 E., 2020/20083 K. 16.12.2020 tarihli kararın aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

düzenlemeler ile yabancı uyruklu göçmenin kendi vatandaşlığını taşıdığı ülkeye gidebilmek amacıyla sanık ile anlaşmış olması dikkate alındığında, söz konusu yabancının TCK’nın 79. maddesindeki suçun konusunu oluşturmadığı ve göçmen kaçakçılığı suçunun yasal unsurlarının somut olayda gerçekleşmediği anlaşılmakla, dairemizin istikrar kazanan “bir kimsenin uyruğu bulunduğu devlet ülkesine yasadışı yollarla sokulması” eyleminin göçmen kaçakçılığı suçunu oluşturmayacağı biçimindeki kabulü de dikkate alındığında, CMK’nın 223/2-a maddesi uyarınca sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanık … müdafisinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024