Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 182 Çevrenin Taksirle Kirletilmesi

TCK 182 Çevrenin Taksirle Kirletilmesi

TCK 182 çevrenin taksirle kirletilmesi suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 182. maddesi iki fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesine taksirle neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu atık veya artıkların, toprakta, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya taksirle verilmesine neden olan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK 182 Çevrenin Taksirle Kirletilmesi Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 182 çevrenin taksirle kirletilmesi suçunu hüküm altına almıştır. Çevrenin taksirle kirletilmesi suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın ikinci bölümünde “Çevreye Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Ceza kanununda sadece belirli fiillerin taksir ile işlenmesi suç sayılmış ve ceza öngörülmüştür. Yani tüm suçların taksirle işlenebilmesi söz konusu olmayacaktır. Taksir ile işlenebilecek suçlar Türk Ceza Kanununda tahdidi olarak sayılmıştır.

Buna göre taksirli hali cezalandırılan bazı suçlar şunlardır:

  • Taksirle adam öldürme,
  • Taksirle yaralama,
  • Taksirli iflas,
  • Çevrenin taksirle kirletilmesi vb.

Atıkların toprağa, suya ve havaya zarar verebilecek şekilde taksirle salınması halinde faile verilecek olan ceza adli para cezası olacaktır. Bu salınım havada, toprakta veya suda kalıcı bir etki bırakmış ise faile iki aydan bir yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Yine taksirle çevrenin kirletilmesi suya, havaya veya toprağa salınım neticesinde insanların üreme yeteneğinin yok olmasına, tedavisi oldukça zor olan hastalıkların ortaya çıkmasına ve bitkilerin doğal özelliklerinin değişmesine sebep olan kişiye ise bir yıldan az olmamak üzere beş yıla kadar hapis cezası verilir.

tck 182

Çevrenin taksirle kirletilmesi suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

Faile iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

TCK 182 Yargıtay Kararı

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2018/4510 E., 2018/14417 K. 06.11.2018 tarihli kararın aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanık savunmaları, temin edilen bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre sanıkların eylemleri neticesinde çevre kirliliğinin oluştuğu, sanıkların taksir derecesinde kusurlarının bulunduğu anlaşıldığından, sanıklar hakkında çevrenin taksirle kirletilmesi suçundan verilen düşme kararları yerinde görülmekle, bu husus açısından tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmemiştir.

Ancak;

Sanıkların eylemlerinin çevrenin taksirle kirletilmesi suçunu oluşturduğu, bu suretle sanıklar hakkında çevrenin kasten kirletilmesi suçundan “hüküm kurulmasına yer olmadığına” şeklinde karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı, katılan Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü vekilinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmekle, tebliğnameye uygun olarak, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024