Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 78 Yardım veya Bildirim Yükümlülüğü

TCK 78 Madde Metni Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi

TCK 78 yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 78. maddesi iki fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumu derhal ilgili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi durumunda, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur

TCK 78 Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 78 yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunu hüküm altına almıştır. Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci dördüncü bölümünde “Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu, kendine bakamayacak, hayatını idame ettiremeyecek kadar zor durumda olan kişiye yardım edilmemesi veya bu durumun yetkili makamlara bildirilmemesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Mağdurun yaşı, hastalığı veyahut yaralı olması gibi sebepler göz önünde bulundurulacaktır.

tck 78

Yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen faile hapis veya adli para cezası verilecektir. Hakim sanığa hapis cezası verilmesini takdir etti ise bu durumda verilecek olan cezanın üst sınırı bir yıl olacaktır. Fakat yardım edilmemesi veyahut ilgili birimlere bildirilmemesi sebebiyle suçun mağduru ölmüş ise sanığa verilecek olan hapis cezası bir ila üç yıl arasında olacaktır. Suç neticesinde mağdurun ölmesi cezayı artırıcı bir neden olarak gösterilmiştir. Örneğin; sokakta hareketsiz yatan birinin, bir problem yaşadığı aşikardır. Bu durumda ambulans aranmalıdır.

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

Faile iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

TCK 78 Yargıtay Kararı

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2014/48464 E., 2015/40856 K. 25.12.2015 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Yargılamaya konu somut olayda;

Sanığın aralarında iş ortaklığı bulunan mütevvefaya ait evde yalnız bulunduğu sırada mütevvefanın fenalaştığını yetkili makamlara bildirme yerine üzerine kapıyı kilitleyerek kendi eşi ile tanık …’u arayıp haber vermesi şeklinde gerçekleşen olayda, yerel mahkemenin delilleri değerlendirerek yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunun unsurlarının oluşmadığını isabetle sonuca bağlaması karşısında,

Eyleme ve yükletilen suça yönelik O Yer Cumhuriyet Savcısı ve katılan … vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA…

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024