Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 270 Suç Üstlenme

TCK 270 suç üstlenme suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 270. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Yetkili makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini veya suça katıldığını bildiren kimseye iki yıla kadar hapis cezası verilir. Bu suçun üstsoy, altsoy, eş veya kardeşi cezadan kurtarmak amacıyla işlenmesi halinde; verilecek cezanın dörtte üçü indirilebileceği gibi tamamen de kaldırılabilir.

TCK 270 Suç Üstlenme Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 270 suç üstlenme suçunu hüküm altına almıştır. Suç üstlenme suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmın ikinci bölümünde “Adliyeye Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Suç bildirimi kural olarak ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına yapılır. Suç ihbarını alan makam ihbarı ciddi gördüğü takdirde bir araştırmaya girer. Bu araştırma neticesinde suç işlendiğine ilişkin emareler görülür ise soruşturma açılmasına karar verilir. Suç işlenmediğine kanaat getirilmesi halinde ise soruşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilir.

Herhangi bir suç işlememesine, bir suça katılmamasına rağmen gerçeğe aykırı olarak suç işlediğini yetkili makamlara söyleyen kişiye hapis cezası verilir. Örneğin; kasten öldürme suçu işlenmiş olsun. Bu suçun işlenmesi halinde faile müebbet hapis cezası verilecektir. Gerçek failin hapis cezası almaması için suçu bir kişinin üstlenmesi halinde suç üstlenme suçu vuku bulacaktır. Suçu üstlenen kişiye iki yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Her ne kadar suç üstlenme kanunumuzda bir suç olarak belirtilmiş ve kanunca cezai müeyyide öngörülmüş ise de bu suçun altsoyu, eşi, üstsoyu veyahut kardeşi kurtarmak amacıyla işlenmesi halinde faile verilecek ceza dörtte üç oranında indirilebilir. Mevcut durum göz önünde bulundurularak faile ceza da verilmeyebilir.

Suç üstlenme suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

Faile iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

tck 270

TCK 270 Yargıtay Kararı

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2017/13955 E., 2020/1047 K. 27.01.2020 tarihli kararın aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanık …’ın yapmış olduğu trafik kazası sonucu işlemiş olduğu taksirle yaralama fiilini, diğer sanık …’in üstlenmesinden ibaret olan olayda, anılan eylemin … bakımından 5237 sayılı Kanun’un 270. maddesinde düzenlenen suç üstlenme, sanık … bakımından ise suç üstlenmeye azmettirme suçlarını oluşturacağı gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024