Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 162 Taksirli İflas

TCK 162 taksirli iflas suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 162. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflasa sebebiyet veren kişi, iflasa karar verilmiş olması halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK 162 Taksirli İflas Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 162 taksirli iflas suçunu hüküm altına almıştır. Taksirli iflas 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmın onuncu bölümünde “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Taksirli iflas, bir ticari işletmenin iflasına kasıt olmaksızın neden olmaktadır. Bu durumda faile verilecek olan hileli iflastan daha hafif olacaktır. Taksirli iflas, iflas olgusuna istemeyerek, öngörülemeyerek sebebiyet verilmesidir. Tacir, ticarethanesini ilgilendiren her işte basiretli bir iş adamı gibi davranmalı, gerekli tedbirleri almalı ve yapmış olduğu işlerde özverili, dikkatli davranmalıdır.

İflas kararı verme konusunda görevli mahkeme, asliye ticaret mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise iflasa konu şirket merkezinin olduğu yer asliye ticaret mahkemesidir. Görevli ve yetkili mahkeme tarafından tacirin, taksirli iflas ettiğine karar verilir ve bu karar kesinleşirse asliye ceza mahkemesinde dava açılır. Taksirli iflasına karar verilen tacirin cezalandırılabilmesi için verilmiş olan bu karara yapılacak bir başvurunun kalmaması yani taksirli iflas edildiği olgusunun kesinleşmiş olması gerekecektir.

tck 162

Hileli iflas halinde ise tacirin yargılaması asliye ceza mahkemesinde değil, ağır ceza mahkemesinde görülür.

Taksirli iflas suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

Failin taksirli iflas ettiğine mahkemece karar verilirse faile, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Faile iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

TCK 162 Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 2022/1645 E., 2022/5181 K. 21.03.2022 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

sanık …’ın 2008 yılına ait Defter-i Kebiri kovuşturma aşamasında ibraz edemese de sanık müdafiinin temyiz dilekçesiyle birlikte ibraz etmesi karşısında taksirli suçların unsurlarından olan bu eylemlerin sanığın yetkilisi bulunduğu şirketin iflasına sebebiyet verip vermediği, başka bir deyişle taksirli iflas suçunda iflas olgusu ile sanığın tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özeni göstermemesi şeklindeki eylemleri arasında uygun bir illiyet bağının olup olmadığı duraksamaya yer vermeyecek şekilde

Ticaret, İcra ve İflas Hukuku ile Mali Müşavirlik konularında uzman bilirkişi kurulu aracılığıyla inceleme yaptırılmadan sırf defter ve belgeleri usulüne uygun tutmadığı gerekçesi ile sanığın taksirli iflas suçundan yazılı gerekçe ile mahkumiyetine hükmedilmesi..

taksirli iflas suçu yönünden, aynı Kanun’un 7. ve CMK’nın 251. maddeleri uyarınca yeniden değerlendirilme yapılmasında zorunluluk bulunması, bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA..

1 Yorum

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024