Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 59 Sınır Dışı Edilme

TCK 59 Sınır Dışı Edilme

TCK 59 sınır dışı edilmeyi düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 59. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancı, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına veya koşullu salıverilmesine karar verildikten ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra, durumu, sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmek üzere derhal İçişleri Bakanlığına bildirilir.

TCK 59 Sınır Dışı Edilme Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 59 bir yabancının Türkiye’de suç işlemesi halinde sınır dışı edilmesini hüküm altına almıştır. Sınır dışı edilme 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı üçüncü kısmın ikinci bölümünde “Güvenlik Tedbirleri” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Ülke sınırları içinde suç işleyen yabancı failin yargılaması Türkiye’de yapılır. Yapılan yargılama sonucunda yetkili ve görevli mahkeme tarafından sanığa hapis cezası verilmesi halinde; hapis cezası infaz edilen yabancının sınır dışı edilme durumu ortaya çıkmaktadır. Bu durumun değerlendirilmesi için İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunulur.

tck 59

Yine bir yabancının sınır dışı yani deport edilmesine Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya valilik karar vermektedir. Yabancı hakkında sınır dışı edilme kararı verilmesi halinde idare mahkemesine başvurularak sınır dışı edilme kararının iptali talep edilebilir.

Sınır dışı edilme kararı alınamayacağı haller ise şunlardır:

  1. Sınır dışı edilme ihtimali bulunan kişi gönderileceği ülkede idam edilecek veyahut işkenceye maruz kalacak, insanlık onuruna yakışmayan muamelelere maruz kalacaksa,
  2. Kişinin ileri derece sağlık problemleri, yaşı ve hamileliği sebebiyle seyahatinin tehlikeli görülmesi,
  3. Sınır dışı edileceği ülkede hastalığına tedavi bulunmayanlar,
  4. İnsan ticaretinden mağdur olanlar mağdur destek sürecine katılmaktadırlar. Bu süresin devam etmesi,
  5. Şiddet mağduru olan yabancı kişiler (psikolojik, fiziksel veya cinsel) tedavileri devam ettiği sürece,

sınır dışı (deport) edilemezler.

Sınır dışı etme kararı 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun ilgili göre verilir ve uygulanır. Deport kararı ilgili valiliklerce verilir. Bu kararın değerlendirilmesi en fazla 48 saat sürebilir. Yabancı kişi hakkında deport kararı verilmesi halinde bu karar yabancıya veya varsa avukatına tebliğ edilir. Kararı alan yabancı veya vekili bu karara karşı yedi gün içerisinde yargı yoluna başvurmalıdır. İtirazı alan mahkeme talebi on beş gün içerisinde neticelendirir.

TCK 59 Yargıtay Kararı

Yargıtay 17. Ceza Dairesinin 2019/7599 E., 2019/15965 K. 12.12.2019 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının kolluğa, sanığa dair vize ihlali ile alakalı idari yönden işlem yapılarak deport edilmesi talimatı verdiği, sanık beyanına göre düzenlendiği anlaşılan 15/07/2014 tarihli üst arama tutanağı dahil tüm dosya muhteviyatında, sanığa ait kimlik veya pasaportun ele geçtiğine ilişkin bilgi ya da belgeye rastlanmadığı anlaşılmıştır.

Yabancı uyruklu olup yakalandığında üzerinde herhangi bir kimlik belgesi çıkmadığı anlaşılan sanığın nüfus ve adli sicil kayıtları ile ilgili hiçbir araştırmada yapılmadan sadece beyan edilen kimlik bilgilerine dayanılarak hüküm kurulması usul ve kanuna aykırıdır.

Soruşturma ve kovuşturma makamlarınca, sanığın beyanı üzerine tespit edilen kimlik bilgileri ile kolluk tarafından tespit edilecek parmak izlerinin ve fotoğraflarının gerek görüldüğü taktirde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne gönderilerek sanığın Türkiye’ye kabul edilen yabancılardan olup olmadığının ve varsa yabancı kimlik numaraları ile adres kayıt sistemindeki kayıtların tespit edilmesi ile kimliğinin belirlenmesi;

olumsuz cevap alınması halinde sanığın fotoğrafının karara yapıştırılması, parmak izlerinin ise usulüne uygun şekilde alınarak karara eklenmesi gerektiği gözetilmeyerek yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmek suretiyle, 5271 sayılı CMK’nın 209’ncu maddesine aykırı davranılması, Bozmayı gerektirmiş, sanık … müdafiinin temyiz nedenleri bu bakımdan yerinde görüldüğünden, diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024