Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 156 Bedelsiz Senedi Kullanma

TCK 156 Bedelsiz Senedi Kullanma

TCK 156 bedelsiz senedi kullanma suçu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 156. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.

TCK 156 Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 156 bedelsiz senedi kullanma suçunun işlenmesi halinde verilecek olan ceza hüküm altına almıştır. Bedelsiz senedi kullanma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmın onuncu bölümünde “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Bedelsiz senedi kullanma suçu, tamamen veya kısmen ödenen senedin hukuka aykırı bir şekilde kullanılmasıdır. Alacaklı tarafından hukuka aykırı şekilde bedelsiz senedin kullanılması, bedelsiz senede dayanarak borçludan dava yoluyla alacak talep edilmesi, bedelsiz senede dayanılarak icra takibi başlatılması, senedi bir başka hukuki ilişkide kullanma vb.

Bedelsiz senedi kullanma suçu şikayete tabi suçlardandır. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatamayacaktır. Mağdurun şikayet süresi faili ve fiili öğrenmeden itibaren başlar. Bu andan itibaren altı ay içerisinde ilgili Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayette bulunmalıdır. Şikayeti alan savcılık derhal şüpheli hakkında soruşturma başlatır. Soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 156

Mağdur şikayetini soruşturma aşamasında geri alırsa ilgili savcılık tarafından soruşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilir. Dava açıldıktan, kovuşturma aşamasına geçildikten sonra mağdurun şikayetini geri alması halinde yargılamaya devam edilemeyecek mahkeme tarafından davanın düşmesine karar verilecektir. Mağdur şikayetini geri alması halinde aynı suç ve aynı fail hakkında tekrardan şikayetçi olamayacaktır.

Failin suç fiilini işlediği sabit görülürse mahkeme tarafından altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilebilecektir. Faile iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilecektir.

TCK 156 Yargıtay Kararı

Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 2018/5648 E., 2020/7542 K. 08.07.2020 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

bedelsiz senedi kullanma suçunu işlediği iddia edilen olayda; sanığın savunması, katılan ve tanık beyanları, icra takip dosyası ile tüm dosya kapsamından, sanığın önceki savunmalarında, senedi alacağına karşılık Nedim Katar’dan aldığını, sonraki savunmalarında ise senedi araç satışı nedeniyle katılan …’ten aldığına dair çelişkili beyanlarda bulunduğu, hakkında 1136 sayılı kanun nedeniyle tefrik kararı verilen

şüpheli Av. …’in suç nedeniyle beraat ettiğine ve suça konu senedin sanık …’un eline nasıl geçtiğine ilişkin bilgisinin olmadığına ilişkin beyanları ve Av. … hakkında güveni kötüye kullanma suçu nedeniyle yapılan yargılama neticesinde verilen beraat kararının Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 2015/7896 E. ve 2017/313 K. Sayılı ilamı ile onama kararı verildiğinin anlaşılması karşısında, mahkemenin sanığın eylemlerinin bedelsiz senedi kullanma suçunun unsurlarının oluştuğuna ve sanığın mahkumiyetine yönelik kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanık müdafinin suçun sübutuna ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024