Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 33 Sağır ve Dilsizlik

TCK 33 Sağır ve Dilsizlik

TCK 33 sağır ve dilsizlere verilecek olan cezaları düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 33. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Bu Kanunun, fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocuklara ilişkin hükümleri, onbeş yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında; oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlara ilişkin hükümleri, onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olanlara ilişkin hükümleri, onsekiz yaşını doldurmuş olup da yirmibir yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında da uygulanır.

TCK 33 Sağır ve Dilsizlik Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 33 sağır ve dilsizlere verilecek olan cezaları hüküm altına almıştır. Sağır ve dilsizlere verilecek olan cezalar 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Ceza Sorumluluğunun Esasları” başlıklı ikinci kısmın ikinci bölümünde “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Bir suçu işleyen fail hakkında verilecek olan cezada failin yaşı da önem arz etmektedir. Buna göre fail çocuksa ya ceza verilmeyecek ya da ceza indirilerek verilecektir. Failin sağır ve dilsiz olması halinde kusuru etkileyen nedenlerden olan yaş küçüklüğünde üst sınır da artmaktadır.

Sağır ve dilsizlerde yaş küçüklüğü:

  • Çocuk suçu işlediğinde on beş yaşını doldurmamış ise ceza sorumluluğu yoktur, fakat gerek görülmesi halinde çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanmasına karar verilebilecektir.
  • Fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmuş on sekiz yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsiz işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamıyorsa ceza sorumluluğu yoktur. Bu durumda çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir. Fakat bu yaş arala algılama yeteneği gelişmiş olan çocuk hakkında verilecek olan ceza indirilerek verilir.
  • On sekiz yaşını doldurmuş fakat yirmi bir yaşını doldurmamış sağır ve dilsize de  başkaca bir araştırma yapmaksızın indirilerek hapis cezası verilecektir.

tck 33

TCK 33 Yargıtay Kararı

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2014/10545 E., 2015/1015 K. 12.02.2015 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Dosyada yer alan nüfus kaydına göre, 28.12.1976 doğumlu olup, suç tarihinde 20 yaşı içerisinde bulunup sağır ve dilsiz olan sanık hakkında anılan Kanunun 33. maddesi uyarınca 15-18 yaş grubundaki çocuklara ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği, TCK.nın 66/2. maddesine göre 15-18 yaş aralığındaki sanıklar için atılı suçla ilgili kanun maddesinde öngörülen zamanaşımı süresinin üçte ikisinin hesaplanması gerektiği, 5237 sayılı TCK.nın 66/1-d, 66/2 ve 67/4. maddelerine göre suçun 15 yıllık asli ve ilave zamanaşımına tâbi olup suç tarihi Eylül-Ekim 1996 tarihi ile inceleme günü arasında bu sürenin dolduğu anlaşıldığından, 5237 sayılı TCK.nın 7/2. maddesi ile 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek hükmün 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA..

1 Yorum

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024