Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 229 Madde Metni Dilencilik

TCK 229 neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 229. maddesi üç fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) Bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

TCK 229 Dilencilik Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 229 dilencilik suçu hüküm altına almıştır. Dilencilik suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın yedinci bölümünde “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Fail dilencilik suçunun işlenmesinde para kazanmak amacıyla bir çocuğu, kendini savunamayacak kişiyi (ruh ve beden sağlığı açısından) kullanırsa hapis cezası ile cezalandırılır. Bu ceza bir yıldan üç yıla kadar olabilecektir.

Suçun iki tane nitelikli hali vardır. Bunlardan birincisi; dilencilik suçunun işlenmesinde eşin, üçün dereceye kadar olan kan ve kayın hısımlarının aracı olarak kullanılmasında hakim tarafından verilecek olan ceza yarı oranında artırılacaktır. Bir diğer nitelikli hal ise dilencilik suçunun örgütleşerek işlenmesidir. Bu durumda verilecek ceza bir kat artırılacaktır.

Dilencilik suçu, topluma karşı suçlar kategorisinde olduğundan şikayete tabi suçlardan biri değildir. Şikayete tabi suçlardan biri olmadığından suç hakkında savcılık resen soruşturma yapabilecektir. Suç hakkında yeterli şüphenin oluşması halinde savcılık tarafından iddianame düzenlenip yetkili asliye ceza mahkemesine gönderilecektir. İddianameyi yeterli gören mahkeme fail hakkında kovuşturma sürecini başlatacaktır.

Dilencilik suçunda faile iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi için failin de bu kararı kabul etmesi gerekir.

tck 229

TCK 229 Yargıtay Kararı

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2019/19993 E., 2021/884 K. 21.01.2021 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanığın öz kızı ile dilencilik yapması nedeni ile TCK.nın 229/2. maddesinin uygulanmaması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanığın atılı suçu işlemediği, mahkumiyete yeter delil olmadığı, kararın usul ve yasaya aykırı olduğu, lehe hükümlerin uygulanmadığına ilişkin ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024