Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 225 Hayasızca Hareketler

TCK 225 Madde Metni Hayasızca Hareketler

TCK 225 hayasızca hareketler suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 225. maddesi üç fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK 225 Hayasızca Hareketler Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 225 hayasızca hareketler suçunu hüküm altına almıştır. Hayasızca hareketler suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmında, yedinci bölümünde “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Hayasızca hareketler suçu birden fazla şekilde işlenebileceğinden seçimlik hareketli suçlardan biridir. Kanunda yazılı hareketlerden birini gerçekleştirmesi halinde fail hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılabilecek, cezalandırılabilecektir. Suçun işlenmesindeki seçimlik hareketler; alenen cinsel ilişkide bulunmak ve teşhircilik yapmaktır. Kamuya açık alanda bu gibi davranışlar sergileyen kişi veya kişiler hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Hayasızca hareketler suçunun işlenmesi halinde kişiye hakim tarafından altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilebilecektir. Bu suçun yargılanmasında görevli mahkeme, asliye ceza mahkemesidir. Hapis cezasının üst sınırı bir yıl olduğu için şartların oluşması halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

tck 225

Hayasızca hareketler suçu topluma karşı suçlar kategorisinde düzenlenmiş olduğundan şikayete bağlı suçlardan biri değildir. Suçu bir şekilde öğrenen savcılık, fail hakkında resen soruşturma yapabilecektir. Yeterli şüphenin varlığı halinde iddianame düzenlenip yetkili ve görevli mahkemeye gönderilecektir. İddianamenin kabulü ile birlikte fail hakkında kovuşturma süreci başlayacaktır.

Suçun soruşturulması mağdurun şikayeti ile başlamış olsa da soruşturmanın veyahut kovuşturmanın devamında kişi şikayetini geri çekmiş olsa da faile hakkında yargılamaya devam edilecektir.

TCK 225 Yargıtay Kararı

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2017/6952 E., 2019/12210 K. 12.09.2019 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanığa yükletilen hayasızca hareketler eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı, Anlaşıldığından sanık … müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024