Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 163 Karşılıksız Yararlanma

TCK 163 Madde Metni Karşılıksız Yararlanma

TCK 163 karşılıksız yararlanma suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 163. maddesi üç fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanan kişi, iki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Telefon hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan yararlanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) (Ek: 2/7/2012-6352/83 md.) Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun veya doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

TCK 163 Karşılıksız Yararlanma Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 163 karşılıksız yararlanma suçunu hüküm altına almıştır. Karşılıksız yararlanma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmın onuncu bölümünde “Malvarlığına Karşı Suçlar başlığı altında kendine yer bulmuştur. Karşılıksız yararlanma suçu hırsızlık suçuna benzese de aşağıda belirtilen hallerde söz konusu olacağından bu suçtan ayrılmaktadır.

Karşılıksız yararlanma suçu ilgili kanun maddesine göre üç şekilde ortaya çıkmaktadır:

  1. Otomatlardan bedelini ödemeksizin hizmet alınması. Örneğin; İstanbul metrolarında,  içerisinde su olan otomatlar bulunmaktadır. Bu otomatlardan suyun para atılarak değil de otomat adı verilen cihazdan para atılmaksızın, cihazı sallamak sureti ile su alınması halinde karşılıksız yararlanma suçu oluşacaktır.
  2. Şifreli veya şifresiz yapılan yayınların sahibinin rızası olmadan izlenmesi. Örneğin; süper lig futbol maçlarının yayıncı kuruluş dışında farklı yollardan ücret ödenmeksizin izlenmesi gibi.
  3. Abonelik usulü kullanılan elektrik, doğalgaz vb. sahibinin rızası olmadan kaçak bir şekilde kullanılması.

Karşılıksız yararlanma suçu şikayete bağlı suçlardan olmayıp savcılık tarafından resen soruşturulur. Soruşturma sonucunda yeterli delile ulaşılması halinde iddianame düzenlenerek görevli mahkemeye gönderilir ve kovuşturma aşamasına geçilir. SFaile iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Faile sorulmadan böyle bir karar verilmiş olması halinde üst yargı merciine başvuru yapılması mümkün olacaktır.

tck 163

TCK 163 Yargıtay Kararı

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2013/32450 E., 2015/15027 K. 07.10.2015 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanık hakkında elektrik enerjisi hakkında hırsızlık (karşılıksız yararlanma) suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre katılan vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024