Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 23 Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç

TCK 23 Madde Metni Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç

TCK 23 neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 23. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi halinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir.

TCK 23 Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 23 neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçu hüküm altına almıştır. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Ceza Sorumluluğunun Esasları” başlıklı ikinci kısmın birinci bölümünde “Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç amaçlanan suçtan daha büyük bir suç doğmasına sebebiyet verilmesidir. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçtan bahsedebilmek için illiyet bağının kesilmemiş olması, en azından taksirin söz konusu olması gerekir.

Örneğin; fail bir kişiyi yaralamak amacıyla bacağına ateş etmiş olsun. Yaralama sonucunda kurşun kişinin atar damarına isabet etmiş ve aşırı kan kaybından dolayı ölmüştür. Bu durumda fail neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamadan hüküm giyecektir.

tck 23

Yine fail yaralama kastıyla ateş etmiş ve kasten yaralama suçunu işlemiştir. Kurşun mağdurun bacağını sıyırmıştır ve ölüm tehlikesi bulunmamaktadır. Ambulansa bindirilen mağdur hastaneye giderken ambulans kaza yapmıştır. Kaza sonucunda mağdur ölmüştür. Burada fail ile ölüm arasında illiyet bağı kesilmiş olup ölüm bambaşka bir fiilden ambulansın kaza yapması sebebiyle gerçekleşmiştir. Faile yalnızca kasten yaralama suçundan ceza verilecektir.

TCK 23 Yargıtay Kararı

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 2022/3308 E., 2022/3957 K. 25.05.2022 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık …’ın, mağdur …’ya yönelik kasten yaralama ve katılan …’ya yönelik neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama, sanık …’nun, katılan …’a yönelik neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların nitelikleri tayin edilmiş, haksız tahrike ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve dereceleri takdir kılınmış sanıkların savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş; incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık … müdafiinin; sanığın meşru savunma hakkını kullandığına, sanık … müdafiinin; fazla ceza tayinine, kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle, hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak ONANMASINA…

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024