Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 42 Madde Metni Bileşik Suç

TCK 42 bileşik suçu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 42. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz.

TCK 42 Bileşik Suç Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 42 bileşik suçu hüküm altına almıştır. Bileşik suç 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Ceza Sorumluluğunun Esasları” başlıklı ikinci kısmın beşinci bölümünde “Suçların İçtimaı” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Bileşik suça en güzel örnek yağma suçudur. Yağma suçu, hırsızlığın yanında cebir veya tehdit uygulanması neticesinde ortaya çıkan bir suçtur. Zor kullanarak bir kişinin malının alınmasıdır. Bu suçta hırsızlık, cebir veya tehdit ayrı ayrı cezalandırılmayacaktır. Tek bir yağma suçu oluşmuştur. Örneğin; bir kişiye zorla senet imzalatmak, bir kimseyi döverek cüzdanını almak, tehdit ederek telefonunu gasp etmek gibi.

Bileşik suçta birden fazla fiil vardır. Ve bir fiil diğer fiilin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturur. Bu durumda iki fiile ayrı ayrı ceza verilmez, tek bir fiil kabul edilerek tek bir suçtan ceza verilecektir. Bileşik suçta içtima hükümleri uygulanmaz. Yine kasten öldürme, kasten yaralama ve işkence suçlarında da içtima hükümleri uygulanmamaktadır. Her ölüm veya her yaralama için ayrı ayrı ceza verilecektir.

tck 42

TCK 42 Yargıtay Kararı

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2014/4193 E., 2014/18162 K. 30.10.2014 tarihli kararın aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Somut olaya gelince; sanık …’un yağma eylemi sırasında diğer sanıklarla daha önce planladıkları şekilde istenilen menfaatin teminini sağlamak için, katılana bıçak tevci ederek “seni keserim, karnını deşerim, liğme liğme doğrarım” şeklindeki tehdidinin yağma suçunun zor unsuru olup, bir bütün halinde yağma suçundan uygulama yapılması gerektiği düşünülmeden, tehdit suçundan suçun unsuru olduğundan bahisle beraat, yağma suçundan ise tehdidin unsuru olduğu benimsenerek mahkumiyet hükmü kurulup, yazılı şekilde hükümde çelişki yaratılması,

Bozmayı gerektirmiş, katılan … vekili ile sanıklar … ve … savunmanlarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024