Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 151 Madde Metni Mala Zarar Verme

TCK 151 mala zarar verme suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 151. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

TCK 151 Mala Zarar Verme Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 151 mala zarar verme suçunu hüküm altına almıştır. Mala zarar verme suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmın onuncu bölümünde “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Mala zarar verme suçu şikayete bağlı suçlardan biridir. Şikayete bağlı suçlar hakkında soruşturma, kovuşturma yapılabilmesi için mağdurun şikayeti gereklidir. Mağdurun şikayeti olmadan suçun cezalandırılabilmesi mümkün değildir. Suç fiilini ve failini öğrenmesinden itibaren altı ay içerisinde mağdur ilgili mercilere başvurarak şikayette bulunmalıdır. Altı ay sonra yapılan şikayet bir sonuç doğurmayacak lakin zamanaşımı söz konusu olacaktır.

Mala zarar verme suçuna örnek vermek gerekirse; üst katında oturan komşusunun sürekli ses çıkarması sebebiyle gece evinde uyuyamayan kişinin intikam olarak komşusunun arabasını çizmesi, camların kırması taşınır mallar bakımından mala zarar verme suçunu oluşturur.

Kiraya verenin kiraya zam yapmasına kızan kiracının oturduğu evin kapı, pencerelerini kırması da taşınmazlar bakımından mala zarar verme suçunu oluşturacaktır.

Hırsızlık amacıyla bir mala zarar verilmesi halinde faile yalnızca hırsızlık suçundan ceza verilecektir.

tck 151

TCK 151 Yargıtay Kararı

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/12699 E., 2021/12623 K. 29.06.2021 tarihli kararın aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanıkların müştekiye ait aracı çalarak akabinde zarar verilmiş ve terk edilmiş halde bırakmalarından ibaret eylemleri hakkında, hırsızlık suçunun yanında mala zarar verme suçundan da mahkumiyetine karar verilmiş ise de; mala zarar verme suçunun konusunu çalınmak istenen malın kendisinin oluşturması durumunda, malın çalınması sırasında verilen zarardan dolayı ayrıca mala zarar verme suçundan ceza verilemeyeceği, bu nedenle sanıkların eyleminin atılı suçu oluşturmayacağı gözetilmeden yazılı şekilde mala zarar verme suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesi, Bozmayı gerektirmiş, sanık …, sanık … ve müdafii ile sanık …’nun temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olmakla hükümlerin tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024