Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 271 Madde Metni Suç Uydurma

TCK 271 suç uydurma suçu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 271. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK 271 Suç Uydurma Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 271 ile suç uydurma suçu hüküm altına alınmıştır. Suç uydurma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmın “Adliyeye Karşı Suçlar” başlıklı ikinci bölümünde kendine yer bulmuştur.

Herhangi bir suç işlenememesine rağmen suç işlendiğinden bahisle yetkili makamlara bildirimde, ihbarda bulunan, olmayan suçun işlenmiş olduğuna inandırmak amacıyla delil uyduran kişiye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Bu kanun maddesinin amacı kişilerin suç uydurarak ilgili ve yetkili birimlerin meşgul edilmesi engellemektir. Lakin gereksiz ihbarlara zaman ayıran ilgili makam, kolluk vb. birimler gerçekten var olan suçların incelenmesinde yeteri kadar vakit bulamayabilecektir.

Yine suç işlemediğini bildiği bir kişinin hapis cezası almasını sağlamak amacıyla bir suçu işlediğini ileri süren ve buna delil, emare üreterek kişi hakkında soruşturma başlatılmasına sebep olan kişi de ilgili kanun maddesi gereğince cezalandırılacaktır.

Fail hakkında verilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir. Suçu işleyen faile verilebilecek olan cezanın üst sınırı üç yıl olduğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verilebilecektir.

tck 271

TCK 271 Yargıtay Kararı

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2013/10406 E., 2014/1639 K. 13.02.2024 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Suç uydurma suçunun oluşabilmesi için; failin, yetkili makamlara, işlenmemiş olan bir suçu, işlenmiş gibi ihbar etmesi gerektiği, somut olayda; sanığın köyde havaya ateş edildiğini 156 jandarma ihbar hattını arayarak bildirmekten ibaret eyleminin suç uydurma biçiminde olmayıp Anayasal şikayet hakkını kullanma niteliğinde bulunduğu iddiasını ispat edememesinin suç uydurma suçunun işlendiğinin kanıtı sayılamayacağı bu nedenle sanığa yüklenen suçun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA…

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024