Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 81 Kasten Öldürme

TCK 81 kasten öldürme suçu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 81. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK 81 Hapis Cezaları Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 81 ile kasten öldürme suçu hüküm altına alınmıştır. Kasten öldürme suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Kişilere karşı suçlar” başlıklı ikinci kısmın “Hayata Karşı Suçlar” başlıklı birinci bölümünde kendine yer bulmuştur.

Kasten öldürme suçu failin bilerek ve isteyerek bir başkasının hayatına son vermesidir. Sadece icra-i hareketlerle değil, ihmali hareketler ile de işlenebilir. Nitelikli halinin işlenmesi durumunda faile verilecek olan hapis cezası ağırlaştırılmış müebbet olacaktır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında fail cezasını sıkı güvenlik rejimi altında geçirecektir.

Kasten öldürme suçunda nitelikli haller şunlardır:

 • Canavarca bir hisle öldürmek,
 • Öldürme olgusunu tasarlamak,
 • Kan gütme amacıyla öldürmek,
 • Töre sebebiyle öldürmek,
 • Bir suçu gizlemek amacıyla,
 • Bir suçun delillerini ortadan kaldırmak amacıyla,
 • Çocuğa karşı,
 • Üstsoydan birine karşı,
 • Altsoydan birine karşı,
 • Eşe karşı,
 • Kardeşe karşı,
 • Boşandığı eşe karşı,
 • Beden ve ruh bakımından kendini savunmayacak kişiye karşı,
 • Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak,
 • İşlenen bir suç sebebiyle yakalanmamak amacıyla,

işlenmesi halinde kasten öldürme suçunun nitelikli hallerinin var olduğu kabul edilecek ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecektir. Taksir ile öldürme suçunda faile verilecek olan ceza çok daha az olacaktır. Yine ihmali davranışlarla bir kişinin ölümüne neden olan kişi hakkında ceza indirilerek verilecektir.

tck 81

TCK 81 Yargıtay Kararı

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 2020/4572 E., 2021/13460 K. 21.10.2021 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanık …’in maktuller … ve …’a yönelik kasten öldürme, mağdurlar …, … ve …’ya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı Yasa’ya muhalefet suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri ile sanık … hakkında maktul …’e yönelik kasten öldürme ve mağdurlar … ve …’e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, sanık … hakkında maktul …’e yönelik azmettirmek suretiyle kasten öldürme, mağdurlar … ve, …’e yönelik azmettirmek suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından verilen beraat hükümlerinin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,

1 Yorum

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024