Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 46 Madde Metni Hapis Cezaları

TCK 46 hapis cezalarını düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 46. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Hapis cezaları şunlardır:

  1. a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.
  2. b) Müebbet hapis cezası.
  3. c) Süreli hapis cezası.

TCK 46 Hapis Cezaları Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 46 hapis cezalarını düzenlemiştir. Hapis cezaları 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı üçüncü kısmın “Cezalar” başlıklı birinci bölümünde kendine yer bulmuştur.

İlgili kanun maddesinde de açıklandığı üzere üç tür hapis cezası vardır. Bunlar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası ve süreli hapis cezasıdır. Hapis cezaları işlenen suçun büyüklüğüne, türüne ve niteliğine göre  mahkeme, hakim tarafından verilir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan fail ömrü boyunca cezaevinde kalacak, sıkı güvenlik rejimi altında olacaktır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecek suçlardan bazıları şunlardır; kasten öldürme, soykırım, devletin güvenliğine karşı suçlar vb.

Müebbet hapis cezasında yine fail ömrü boyunca hapiste kalacaktır. Lakin ağırlaştırılmış müebbette olduğu gibi sıkı güvenlik rejimi altında olmayacaktır. Müebbet hapis cezası verilebilecek suçlardan bazıları şunlardır; kasten öldürmenin temel şekli, tecavüz, terör suçları vb.

Süreli hapis cezası ilgili kanun maddesine göre bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz. Süreli hapis cezası verilebilecek suçlar şunlardır; hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, taksirle öldürme vb.

tck 46

TCK 46 Yargıtay Kararı

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 2020/185 E., 2020/1232 K. 11.06.2020 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanık … hakkında; maktul …’na yönelik kasten öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ilişkin, sanık müdafiinin istinaf yoluna başvurması üzerine Dairemizin 27.02.2019 tarih ve 2018/4731 esas 2019/1173 karar saylı bozma ilamı üzerine yapılan duruşmalı inceleme neticesinde;”sanık … hakkında maktul …’a yönelik nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK 307/4 maddesi uyarınca sanığın kazanılmış hakkı gözetilerek neticeten müebbet hapis cezası ile cezalandırımasına” dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 27.05.2019 gün ve 2019/654 esas 2019/1100 sayılı Kararında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİNE,

12 Yorum

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024