Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 207 Özel Belgede Sahtecilik

TCK 207 Madde Metni Özel Belgede Sahtecilik

TCK 207 özel belgede sahtecilik suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 207. maddesi iki fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

TCK 207 Özel Belgede Sahtecilik Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 207 özel belgede sahtecilik suçunu düzenlemiştir. Özel belgede sahtecilik 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” başlıklı dördünce bölümünde kendine yer bulmuştur.

Özel belgede sahtecilik suçunun oluşması için belgenin hazırlanması, düzenlenmesi yetmez aynı zamanda kullanılması gerekir. Resmi belgede sahtecilik suçunda ise belgenin sadece hazırlanması, düzenlenmesi veya değiştirilmesi yeterli olacaktır.

Özel belgede sahtecilik suçunun oluşması için belgeyi kullanan kişinin yasaya aykırı düzenlenen belgenin sahte olduğunu bilmesi gerekir. Taksir ile işlenemeyen kast ile işlenebilen suçlardan biridir. Şikayete bağlı suçlardan biri olmayıp ilgili makamlarca resen soruşturulur ve kovuşturulur.

Özel belge olan emre-hamile yazılı kambiyo, emtia, hisse senetleri, tahvil ve vasiyetnamede sahtecilik yapılması halinde resmi belgede sahtecilik suçunun cezai yaptırımı uygulanacaktır. Gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla hukuki ilişkiye dayanan bir hak veya alacağın ispatı için bu suç işlenmiş ise verilecek olan ceza yarı oranında indirilecektir.

tck 207

TCK 207 Yargıtay Kararı

Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 2018/4481 E., 2020/8575 K. 21.09.2020 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Tesisat adına işlem yapması için vekaletnamesinin bulunmaması ve suça konu paraların sanık tarafından çekildiğinin ilgili banka yazısından anlaşılması karşısında, eylemlerinin, sahte fatura düzenlenmiş olmakla, TCK 207/1 maddesindeki özel belgede sahtecilik ve kamu kurumu niteliğindeki Özel İdare Müdürlüğünün maddi varlıklarından olan belgelerin kullanılmış olması nedeniyle kamu kurumunu aracı kılması suretiyle TCK 158/1-d maddesinde yazılı nitelikli dolandırıcılık suçlarını oluşturduğuna ilişkin mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024