Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 21 Madde Metni Kast

TCK 21 kastı düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 21. maddesi iki fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.

(2) Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır. Bu halde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir.

TCK 21 Kast Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 21 kast hükümlerini düzenlemiştir. Kast 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Ceza Sorumluluğunun esasları” başlıklı ikinci kısmın birinci bölümünde kendine yer bulmuştur. Kast, taksir gibi suçun manevi unsurlarındandır.

Maddenin 1. fıkrası doğrudan kastı düzenlemektedir. Kişinin kanunda suç sayılan fiili bilerek ve isteyerek yapmasıdır. Bu durumda failin cezasında diğer indirim sebeplerinin olmaması halinde cezai sorumluluğu tam olacaktır.

Maddenin 2. fıkrasında ise olası kast hüküm altına alınmıştır. Burada suçu işleme yönünden doğrudan kast söz konusu olmamakla birlikte netice öngörülmesine rağmen “olursa olsun” denerek bir umursamazlık vardır. Bu durumda faile verilecek olan ceza doğrudan kast ile işlenen suçlara oranla daha düşük olacaktır.

tck 21

TCK 21 Yargıtay Kararı

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2019/12992 E., 2019/15464 K. 19.12.2019 tarihli kararın aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

TCK.nın 21/2. maddesine göre, “Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır.”
Buna göre, doğrudan kast; öngörülen ve suç teşkil eden fiili gerçekleştirmeye yönelik irade olup, kanunda suç olarak tanımlanmış eylemin bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi ile oluşur. Fail hareketinin kanuni tipi gerçekleştireceğini bilmesi ve istemesi hâlinde doğrudan kastla hareket etmiş olacak, buna karşın işlemiş olduğu fiilin muhtemel bazı neticeleri meydana getirebileceğini öngörmesine ve bu neticelerin gerçekleşmesini mümkün ve muhtemel olarak tasavvur etmesine rağmen muhtemel neticeyi kabullenerek fiili işlemesi hâlinde olası kast söz konusu olacaktır.

1 Yorum

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024