Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 35 Madde Metni Suça Teşebbüs

TCK 35 suça teşebbüsü düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 35. maddesi iki fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.

(2) Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

TCK 35 Suça Teşebbüs Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 35 suça teşebbüs hükümlerini düzenlemiştir. Suça teşebbüs 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Ceza Sorumluluğunun esasları” başlıklı ikinci kısmın üçüncü bölümünde kendine yer bulmuştur. Suç işlemek isteyen kişi suçu işlemek amacıyla icra hareketlerine başlamış lakin kendi elinde olmayan sebeplerle suçu tamamlayamamış ise suça teşebbüs söz konusu olacaktır. Bu durumda fail teşebbüsten dolayı sorumlu olacaktır. Teşebbüse uygun suçlar bakımından uygulama alanı bulacaktır.

Bir kişinin suça teşebbüsten cezalandırılabilmesi için teşebbüse uygun bir suçun var olmalıdır. Teşebbüsü cezalandırılan suçlar TCK’ da düzenlenmiştir. Kasten öldürme, hırsızlık, kasten yaralama vb. suçlarda teşebbüsün cezalandırılacağı TCK’ da açıkça düzenlenmiştir. Suçun tamamlanamaması teşebbüs aşamasında kalması cezayı azaltan sebeplerden biridir.

Suçun teşebbüs aşamasında kalması halinde faile verilecek olan ceza belirlenirken teşebbüs aşamasında kalan suç sebebiyle meydana gelen zarar ve/veya tehlikenin ağırlığı göz önünde bulundurulacaktır.

tck 35

TCK 35 Yargıtay Kararı

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 2018/2233 E., 2018/4290 K. 19.03.2018 tarihli kararın aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar …,…,…. e suça sürüklenen çocuk … hakkında kasten yaralama, sanıklar …,…,…. hakkında kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından edilen delillerin hükümlülüklerine yeter nitelik ve derecede bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınarak beraatlerine hükmedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmediğinden, Cumhuriyet savcısının sübuta yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle..

1 Yorum

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024