Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

Dava Şartları Nelerdir 2023

Dava Şartları

Dava şartları bir dava açılmadan önce dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Eksiklik, noksanlık olması halinde mahkeme davanın esasına girmeden davayı usulden reddedecektir. Var olması gereken unsuların olmaması veya olmaması gereken durumların söz konusu olması dava açılmasına engel teşkil etmeyecektir. Mahkeme ilk etapta şartları eksik olarak önüne gelen davayı usulen inceleyecektir. İnceleme sonucunda şartlarda eksiklik görmesi halinde davanın esasına girmeyecektir. Davanın usulden reddine karar verilecektir. Usulden reddedilen davanın, şartlar yerine getirilerek açılması mümkündür. Esastan reddedilen ve kesinleşen davanın ise tekrardan açılması mümkün değildir.

Dava Şartları Nelerdir

Dava şartları 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114. maddesinin 1. fıkrasında tahdidi olarak sayılmıştır.

Davanın usulen incelenmesinden sonra esasına geçilebilmesi için aşağıdaki şartların varlığı aranır. Bunlardan herhangi birinin eksik olması halinde davanın usulden reddine karar verilecektir.

 • Davayı yargılama hakkının Türk Mahkemelerinde bulunması,
 • Başvurulan yargı yolunun uygun olması,
 • Mahkemenin davaya konusunu incelemede görevli olması,
 • Kesin yetkinin olduğu hallerde, davanın yetkili mahkemede açılması,
 • Dava taraflarının taraf ehliyetine sahip olması,
 • Davacı ve davalının dava ehliyetine sahip olması,
 • Kanuni temsilin olduğu durumlarda, temsilcinin kanunda sayılan niteliklere haiz olması,
 • Dava takip yetkisine sahip olunması,
 • Dava avukat marifetiyle takip ediliyorsa, avukatın geçerli bir vekaletinin bulunması ve vekalet ehliyetine sahip olması,
 • Davacı tarafından gider avansının yatırılmış olması,
 • Teminat gösterilmesine dair karar verilmişse ise teminatın yatırılmış olması,
 • Davanın açılmasında davacının hukuki bir yararı olması,
 • Derdest bir davanın bulunmaması yani aynı konuda tarafları aynı olan halihazırda görülmekte olan bir davanın olmaması,
 • Aynı dava hakkında daha önceden kesin hükme bağlanmış bir kararın olmaması,
 • Diğer kanunlarda yer alan şartlarda eksiklik bulunmaması.

dava şartları

Dava Şartlarının İncelenmesi

Dava şartları var olmadığı mahkeme tarafından davanın her aşamasında resen incelenir. Görülmekte olan davanın tarafları da şartların eksikliğini her zaman ileri sürebilecektir. Dava dilekçesi mahkeme tarafından incelendiğinde şartlarda herhangi bir noksanlık görmez ise davanın esasını incelemeye geçecektir. Yapılan inceleme sonucunda şartlarda eksiklik, noksanlık, yokluk olması halinde mahkeme davanın esasına girmeden davayı reddedecektir. Davası reddedilen davacı eksik şartı tamamlaması halinde tekrardan aynı konuda dava açabilecektir. Yani dava hakkında verilen usulen ret kararları kesin hüküm oluşturmamakla birlikte tekrardan açılabilmektedir.

Şartlardaki noksanlık mahkeme tarafından yapılan incelemede esasa girilmeden fark edilmemiş, davanın taraflarınca ileri sürülmemiş lakin hüküm anında şartlardaki noksanlık giderilmişse, başlangıçta var olan şart noksanlığından dolayı davanın usulden reddine karar verilemeyecek dava neticeye erdirilecektir.

Sonuç

Dava şartları dava açılmadan önce var olması gereken unsurlar, var olmaması gereken noksanlıkları ifade etmek amacıyla kullanılan bir terimdir. Şartlar, davanın açıldığı mahkeme tarafından incelenir. İnceleme neticesinde şartlarda herhangi bir noksanlık olması halinde  davanın esasına girilmeden mahkeme tarafından davanın usulden reddine karar verilecektir. Şartlarda noksanlık olmaması halinde ise yargılama devam edecek ve dava esas yönünden incelenecektir. Şart noksanlığından dolayı davanın reddedilmesi halinde davacı noksanlığı giderdikten sonra tekrardan dava açabilecektir.

Dava Şartları Nelerdir?

Dava şartları 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114. maddesinde düzenlemiştir. Şartların varlığı, noksanlığı mahkeme tarafından her aşamada resen incelenir. Taraflar da her aşamada şartlardaki noksanlığı ileri sürebilir.

Dava Şartlarında Noksanlık Olursa Ne Olur?

Dava şartlarında noksanlık olduğunu tespit eden mahkeme davanın esasına girmeden davanın usulden reddine karar verir. Usulden reddedilen dava, şartlardaki noksanlıkların yerine getirilmesiyle davacı tarafından yeniden açılabilir. Davanın esasına girilerek verilen ve kesin hüküm oluşturan davalar bakımından ise yeniden dava açılamayacaktır.

1 Yorum

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024