Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

Tapu İptal Davası

Tapu iptal davası diğer adıyla tapu tescil davası taşınmaza ilişkin hususlarda söz konusu olmaktadır. Taşınmaza ilişkin ayni haklar tapuya şerh düşülüp kaydedilebilir. Taşınmaza ait bir kısım hakların tapu siciline kaydı ihtiyari iken bir kısmı da zorunludur. Tapuya yapılan kaydın / tescilin yolsuz olması halinde tescilin iptali için dava açılmalıdır. Tapu iptal davası ile yolsuz yapılan tescilin düzeltilmesi amaçlanmaktadır.

Tapu Sicili Nedir

Tapu iptal davasına konu olan  tapu sicili 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 997 ve devam maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre tapu sicili taşınmazlar üzerinde bulunan hak ve yükümlülükleri göstermek amacı ile tutulur.

Tapu Sicili Nelerden Oluşur

 • Tapu Kütüğü,
 • Kat Mülkiyeti Kütüğü,
 • Yevmiye Defteri,
 • Belgeler,
 • Planlar.

Aynı zamanda yardımcı siciller de bulunmaktadır. Bunlar;

 • Aziller sicili,
 • Düzeltmeler sicili,
 • Kamu orta malları sicilleri,
 • Tapu envanter defteri.

Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikle sicilin nasıl tutulacağı ve yardımcı siciller düzenlenir.

tapu iptal davası

Tapu İptal Davasına Konu Olabilecek Haklar

Tapu tescil davası ile taşınmaza ilişkin ayni haklar dava konusu edilebilir.

Taşınmaz olarak kaydedebilecek olanlar şunlardır:

 • Arazi,
 • Taşınmazlar üzerinde kurulmuş bağımsız haklar,
 • Taşınmazlar üzerindeki sürekli haklar,
 • Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler.

Tapu İptal Davası Devletin Sorumluluğu

Tapu iptal davası ile yolsuz tescil düzeltilemiyorsa ve yapılan yolsuz tescilde tapudaki memurun kusuru bulunuyorsa bu durumda devletin sorumluluğuna gidilecektir. Tapu iptalinin dava yoluyla sağlanamaması halinde tapu sicilinden doğan zararlarda devletin sorumluluğu 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 1007. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre tapuda yolsuz bir şekilde tutulan sicilden kaynaklanan zararların tamamından devlet sorumlu olacaktır. Zararı ödeyen devlet, zararın oluşmasında kusurlu bulunan memura rücu edecektir. Devletin sorumluluğundan kaynaklanan davalarda tapu sicilinin olduğu yer mahkemeleri yetkilidir.

Sonuç

Tapu iptal davası yolsuz bir şekilde gerçekleşen tapu kayıtlarının düzeltilmesi için açılan davadır. Diğer adı tapu tescil davasıdır. Sicilin düzeltilmesi davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Tapu tescil davalarında kesin yetki söz konusu olmakla birlikte farklı bir yer asliye hukuk mahkemesinde dava açılmayacaktır. Davaya konu taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesi yetkilidir.

Tapu tescil davası nerede açılır?

Tapu tescil davasında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Tapu tescil davalarında kesin yetki söz konusudur. Buna göre dava taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılmalıdır.

Tapu tescil davasında devletin sorumluluğu var mıdır?

Tapı tescil davası neticesinde tapuda yapılan yolsuz tescil düzeltilemiyorsa ve yapılan bu yolsuz tescilde tapu memurunun kusuru varsa devlet tapudaki bu kayıttan doğan tüm zararı karşılamakla yükümlüdür. Zararı gideren devlet kusurlu olan memura rücu eder.

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024