Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

Kira Artış Düzenlemesi Yeni 2023

Kira Artış Miktarının Sınırlandırılması

Kira artış miktarının yapılan yeni düzenleme ile maksimum %25 olacağı öngörülmüştür. Buna göre kiraya veren ev sahibi, işyeri sahibi vs. kiralanan taşınmazın kirasına bir sonraki kira yılında en fazla %25 oranında artış yapabilecektir. %25 ten fazla artış yapılması halinde geçerli olmayacaktır. Kiracı bu durumda kira bedelinin tespitini sağlamak amacıyla dava açabilecektir.

%25 Kira Artış Miktarının Hukuki Dayanağı

Pandemi döneminde ve sonrasında artan kira fiyatlarının kontrol altına alınması amacı ile kira artış miktarlarına %25 üst sınır getirilmiştir. Bu düzenlemenin yasal dayanağı 6098 sayılı Borçlar Kanun’dadır. İlgili kanunun 4. maddesine geçici 1. madde eklenmiştir. Bu maddeye göre ;

  • Geçici kanun maddesi yürürlük tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. İlgili maddenin yürürlük tarihi 11.06.2022′ dir.
  • Geçici kanun maddesi 01.07.2023 tarihine kadar yürürlükte kalacak ve uygulanacaktır. 01.07.2023 tarihi dahildir.
  • Yukarıda belirtilen tarihler arasında yapılacak kira artış miktarlarında, artış miktarı bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçemeyecektir.
  • Yapılan kira artış miktarının bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmesi halinde yapılan kira artışı geçerli olmayacaktır.
  • TÜFE’ nin on iki aylık ortalama değişim oranı yüzde yirmi beşin altında kalır ise kira artış miktarının üst sınırı bu oran olacaktır.
  • 11.06.2022 – 01.07.2023 tarihleri arasında geçerli olacak olan bu hukuki düzenleme bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde uygulanacaktır.
  • İşbu kanun maddesi uyarınca belirlenen oranların üzerinde yapılan artış miktarlarında, fazla miktar geçersiz sayılacaktır.

kira artış

Kira Artış Miktarı Örnek

Kira artış miktarına ilişkin yapılan düzenleme ile %25 üst sınır getirilmiştir. Buna göre bir önceki kira yılında kira bedeli 3.000,00 TL olsun. Bu yapılan düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte bir sonraki kira bedeli en fazla 3.000,00 TL’ nin yüzde yirmi beşi olan 750,00 TL artırılabilir. Yani bir sonraki kira bedeli en fazla 3.750,00 TL olabilir.

Örnek 2

Bir örnekle daha açıklamak gerekirse; 12.10.2021 de eve ilişkin yapılan kira sözleşmesi olsun. Bu kira sözleşmesinde kira bedeli 2.000,00 TL olarak belirlensin. Bir sonraki kira döneminde yani 13.10.2022 tarihinden itibaren kiraya zam yapmak isteyen ev sahibi kira bedelini en fazla yüzde yirmi beş oranında artırabilir. Buna göre yeni kira bedeli en fazla 500,00 TL olarak artar. Yeni kira bedeli 2.500,00 TL’ yi geçemez. 2.400,00 TL, 2.300,00 TL vs. olarak da 2.500,00 TL’ nin altında bir kira bedeli belirlenebilir. 2.550,00 TL olarak belirlenmesi halinde 2.500,00 TL’ nin üstü olan 50,00 TL’lik miktar yönünden geçerli olmayacaktır.

Örnek 3

Yine aynı şekilde 15.11.2021′ de iş yerine ilişkin kira sözleşmesi yapılmış ve kira bedeli aylık 40.000,00 TL olarak belirlenmiş olsun. İş yeri sahibi bu kira bedeline en fazla 16.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere en fazla yüzde yirmi beş oranında artış yapabilecektir. 40.000,00 TL’ nin yüzde yirmi beşi 10.000,00 TL’ dir. Bu doğrultuda yeni kira yılında kira bedeli en fazla 50.000,00 TL olabilecektir. 10.000,00 TL’ den fazla artış yapılması halinde yapılan fazla artış miktarı geçersiz olacaktır. Yani 12.500,00 TL artış yapılması halinde 2.500,00 TL’ lik kısım geçersiz olacaktır.

Kira Artış Miktarına İtiraz

Kira artış miktarının hukuka aykırı bir şekilde artırılması halinde kira bedelini ödemeyen kiracı aleyhine tahliye talepli icra takibi başlatılması halinde kira bedelini ödemek istemeyen kiracı icra takibinde kira bedeline ilişkin açıkça itirazda bulunmalıdır. İtiraz ile icra takibi duracaktır. Tahliye talepli icra takibine devam etmek isteyen kiraya veren yetkili İcra Mahkemesinde itirazın kaldırılması davası açmalıdır.

Sonuç

Kira artış miktarı 11.06.2022 de yürürlüğe giren düzenleme ile maksimum yüzde yirmi beş olabilecek şekilde belirlenmiştir. Buna göre bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşinden fazla artış yapılamayacaktır. Kira bedeline yüzde yirmi beşin üzerinde artış yapılması halinde bu artış yasaya aykırı olacaktır. 01.07.2013 tarihinden sonra yapılacak olan zamlarda bu sınır dikkate alınmayacak eski düzenleme doğrultusunda yapılabilecektir.  Belirlenen tarihe kadar yapılacak olan artış miktarının yasanın belirlediği sınırın üzerinde olması halinde geçersiz olacaktır.

Kira Artış Düzenlemesi Nedir?

Kira artış düzenlemesi 11.06.2022 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile kira miktarının artırılmasına sınırlama getiren yasal düzenlemedir. Buna göre 11.06.2022 tarihinden 01.07.2023 tarihine kadar yapılacak olan kira zamları kira miktarının yüzde yirmi beşini aşamayacaktır.

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024