Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

Anlaşmalı Boşanma Protokolü 2023

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü anlaşmalı boşanma davalarında dava dilekçesine eklenmesi gereken eşler arasında yapılan bir anlaşmadır. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için eşlerin en az bir yıllık süredir evli olmaları şartı aranır. Aynı zamanda evlilik birliğinin temelde sarsılmış olmalıdır. Evlilikleri en az bir yıl sürmüş eşlerden birinin boşanma talebiyle mahkemeye başvurması diğer eşin davayı kabul etmesi veya eşlerin beraber boşanma talebi ile mahkemeye başvurması halinde evlilik birliğinin temelden sarsıldığı kabul edilecektir. Boşanma konusunda son karar hakimin olup takdir yetkisine haizdir. Anlaşmalı boşanma protokolü içeriği boşanmanın sağlanabilmesi adına hakim tarafından onaylanmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde hakim tarafından değişiklik yapılması halinde eşler bu değişiklikleri kabul etmelidir. Değişikliklerin eşler tarafından kabul edilmemesi halinde boşanma talebinin reddine karar verilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Bulunması Gereken Unsurlar

Anlaşmalı boşanma protokolü eşler arasında yapılan bir nevi yazılı anlaşmadır. Bu yazılı anlaşmada bulunması gereken bazı zorunlu unsurlar vardır.

Bu zorunlu unsurlar şunlardır:

  • Eşler mali konularda anlaşmış olmalıdırlar (nafaka, ev, araba, takı paylaşımı vs),
  • Müşterek çocukların bulunması halinde çocukların velayeti konusunda da eşlerin anlaşmış olmaları gerekmektedir.

Hakim çocukların menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda protokolde değişiklik yapabilecektir. Yapılan bu değişikliğin eşler tarafından onaylanmaması halinde boşanma talebi hakim tarafından reddedilecektir. Boşanmanın sağlanabilmesi için eşlerin protokolde yapılan değişiklikleri kabul etmesi gerekmektedir. Hakim, eşleri bizzat dinlemelidir. Boşanma sebepleri için tıklayınız.

anlaşmalı boşanma protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

TARAF 1: Eşin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi.
TARAF 2: Diğer eşin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi.
KONU: İşbu protokol tarafların anlaşmalı olarak boşanmasını sağlamak amacıyla sayın mahkemenize sunulmaktadır.
HÜKÜMLER:

Taraflar anlaşmalı olarak boşanma konusunda mutabık kalmışlardır. Tarafların evlilikleri iki yıldır devam etmekte olup evlilik birlikleri temelden sarsılmıştır.

Çocukların Velayeti

  1. Ortak çocukların velayeti annede kalacaktır. Çocuklar her ayın 15’i ve 27’sinde babada kalacaktır.
  2. Resmi bayramlarda, dini bayramların ikinci günlerinde baba çocukları ile sabah saat 09.00’dan 18.00′ e kadar kişisel ilişki kurabilecektir.
  3. Sömestr ve yaz tatillerinde babanın talebi olması halinde çocuklar toplamda 30 günü geçmemek kaydı ile babada kalabilecektir.

Nafaka

  • …………. Bey çocuklar için diğer eşe her bir çocuk için aylık 1.500 TL olmak üzere toplamda iki çocuk için 3.000 TL iştirak nafakası ödeyecektir.
  • …….. Bey, …………. Hanım’a her ayın 3’ünde olmak üzere 2.000 TL yoksulluk nafakası ödeyecektir.

Tazminat

…………… Bey, manevi tazminat olarak …………… Hanım’a 100.000,00 TL ödeyecektir. Düğünde takılan …………………………… TL değerindeki tüm takılar ……………. Hanım da kalacaktır.

Mal Paylaşımı

Aile konutu olan ev ………………………… Hanım’da kalacaktır. Edirne’ de bulunan yazlık …………… Bey’e ait olacaktır. 34……….. plakalı araç ………. Bey’e verilecektir. Banka bulunan 300.000 TL’nin 200.000 TL’si …………………. Bey’e , 100.000 TL’si ise ………….. Hanım’a verilecektir.

Bir sayfadan oluşan işbu protokol üç nüsha olarak düzenlenmiş olup bir nüshası …………… Bey’e, bir nüshası …………… Hanım’a verilmiş olup geriye kalan son nüsha ise sayın mahkemenize sunulmak üzere düzenlenmiştir.

……………….. Bey                                                                                                                          …………………………. Hanım
İmza                                                                                                                                              İmza

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nereye Verilir

Anlaşmalı boşanma protokolü anlaşmalı boşanma davası talebini içeren dilekçeye ek olarak mahkemeye sunulur. Dilekçe ve boşanma protokolünün dışında, eşlerin nüfus kayıt örnekleri de mahkemeye sunulur. Görevli mahkeme aile hukuk mahkemeleridir. Aile hukuk mahkemelerinin olmadığı yerde asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Dava bu durumda asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Yanlış bir yargı kolunda davanın açılmış olması halinde mahkeme tarafından görevsizlik kararı verilecektir. Hem anlaşmalı hem de çekişmeli boşanma davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi veya eşlerin son altı ayda birlikte oturduğu yer mahkemesidir. Yetkisiz aile mahkemesinde dava açılması halinde dilekçe sunulan mahkeme yetkisizlik kararı verecektir.

Sonuç

Anlaşmalı boşanma protokolü anlaşmalı boşanmak isteyen evlilikleri en az bir yıl sürmüş olan eşler tarafından hazırlanarak imzalanır. Alanında uzman bir avukattan hukuki destek alarak protokolün hazırlanması hak kayıplarının da önüne geçebilecektir. Eşler anlaşmalı boşanma protokolünde tüm mali konularda, çocukların velayeti hususlarında anlaşmış olmaları gerekmektedir. Hakim varılan anlaşmanın tarafların iradesi ile gerçekleştiğine kanaat getirmeli bu sebeple eşleri duruşmada dinlemelidir. Çocukların menfaatlerinin, üstün yararlarının bulunması halinde hakim, anlaşmalı boşanma protokolünde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan bu değişiklikler eşlerin her ikisi tarafından da kabul edilmediği sürece anlaşmalı boşanma talebi hakim tarafından reddedilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü eşler tarafından veya alanında uzman bir avukat tarafından hazırlanabilir. İşbu protokolde taraflar mali konularda ve varsa çocukların velayeti konusunda anlaşmış olmalıdırlar. Bu anlaşmanın olmaması veya çocukların menfaatine aykırı olması hallerinde dava hakim tarafından reddedilebilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nereye Verilir?

Anlaşmalı boşanma protokolü anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile birlikte yetkili ve görevli olan aile mahkemesine verilir. Yetkili aile mahkemesi, eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi veya son altı ayda beraber oturdukları yer mahkemesidir.

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024