Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 241 Madde Metni Tefecilik Suçu

TCK 241 tefecilik suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 241. maddesi iki fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (2)
(2) (Ek:14/4/2020-7242/14 md.) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

TCK 241 Tefecilik Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 241 tefecilik suçunu düzenlemiştir. Tefecilik suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun dokuzuncu bölümünde “Ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur. Buna göre kar elde etmek amacıyla bir başkasına geri almak şartı ile para veren kişi hem hapis hem de adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Suçun temel haline verilen ceza örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenmesi durumunda bir kat artırılacaktır. Tefecilik suçu şikayete bağlı suçlardan olmayıp ilgili yargı birimlerince resen soruşturulan ve kovuşturulan suçlardandır.

tefecilik

TCK 241 Yargıtay Kararı

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2021/14908 E., 2021/19913 K. 21.12.2021 tarihli kararın aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

tefecilik suçu, kanunun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmının dokuzuncu bölümünde düzenlenmiş olup, suçun mağdurunun tüm toplum olduğu, tefecilik ilişkisinde faiz karşılığı ödünç para alan kişinin gerçek anlamda suçun pasif faili olduğu ve suçun doğrudan mağduru olmadığı, bu nedenle sanık hakkında tefecilik suçundan açılan kamu davasına CMK’nın 237. maddesine göre katılma hakkı bulunmadığı, mahkemece usulsüz olarak verilen katılma kararının da hükmü temyiz hakkı vermeyeceği, bu itibarla hükmü temyiz yetkisi bulunmayan müşteki vekilinin temyiz itirazının 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 317. maddesi gereğince REDDİNE …

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024