Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

E  Tebligat

E tebligat ilgili kurumlar tarafından yapılan bildirimlerin, bilgilendirmelerin, ihbarların veya ihtarların fiziki posta yolu ile değil de elektronik yolla gerçek veya tüzel kişiye tebliğ yapılmasıdır. Elektronik yolla yapılan tebligatlar, fiziki olarak yapılan tebligatlar ile aynı sonuçlar doğurmaktadır. Dava dilekçesinin tebliğ edilmesi gibi. Fiziki yollarla yapılan tebligatlar ile elektronik yolla yapılan tebligatlar arasında tebliğ tarihi başlangıcı hususunda farklılıklar vardır. Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar vardır. Elektronik yolla tebligat almak zorunda olanlar e tebligata başvuru yapmak zorundadırlar. E tebligata ilişkin düzenlemeler Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde yapılmıştır.

PTT E TEBLİGAT

E tebligat almak zorunda olanlar ve tercihen bu yolla tebligat almak isteyenler öncelikle PTT‘ ye başvuru yapmalıdır. Tüzel kişiler, kurumlar bizzat PTT’ ye gitmelidirler ve gerekli evrak ile talepte bulunmalıdırlar. Gerçek kişiler ise PTT’ ye gitmeden e devlet üzerinden bu başvuru yapabilmektedirler. Gelir idaresi başkanlığı tarafından gönderilecek bilgilendirme ve ihtarları elektronik yolla almak isteyen gerçek kişiler vergi dairesine giderek başvuruda bulunabilirler.

Elektronik Yolla Tebligat Yapılması Zorunlu Olanlar

Tebligatların elektronik yol ile yapılması zorunlu olanlar Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 5. maddesinde tahdidi olarak sayılmıştır. Bu sayılanlar dışında kalanların tebligatları elektronik yolla alması zorunlu değildir.

Tebligatı fiziki olarak değil elektronik yolla almak zorunda olanlar şunlardır:

 • İlgili kanunda belirtilen kamu idareleri ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,
 • Mahalli idareler,
 • Özel kanunlarla kurulan kamu kurum, kuruluşları, fonlar ve kefalet sandıkları,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri,
 • Bağlı ortaklıklar,
 • Bunlara bağlı müessese ve işletmeleri,
 • Özel hukuk tüzel kişileri,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Yüzde elliden fazlası sermayesi kamaya ait olan ortaklıklar,
 • Baroya kayıtlı avukatlar,
 • Sicile kayıtlı arabulucular,
 • Sicile kayıtlı bilirkişiler,
 • Adli yargı mercileri,
 • İdari yargı mercileri,
 • İcra daireleri.

Tercihen tebligatları elektronik yolla almak isteyen gerçek ve tüzel kişilere talepleri doğrultusunda elektronik tebligat adresi verilecektir. Elektronik tebligat adresi alanlara tebligat elektronik yolla yapılmalıdır. Fiziki yolla yapılan tebligat usulsüz tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

e tebligat

E Tebligat Başvuru

E tebligat başvurusu elektronik tebligat alma zorunluluğuna tabi olan ile olmayanlar arasında farklılık arz etmektedir. Bu sebeple bu iki durum yönetmelikte ayrı başlıklar altında düzenlenmiştir.

Tebligatları Elektronik Yolla Almak Zorunda Olanların Elektronik Tebligat Adresi Almak için Başvuru Şartları

Tebligatı elektronik yolla almak zorunda olanlar bu zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde PTT’ ye başvuru yapmalıdır. PTT’ ye başvuru yapılır iken talep formuna eklenmesi gereken belgeler vardır. Bu belgeler şunladır:

 • DETSİS de yer alan kamu kurum ve kuruluşları için benzersiz numara ve sisteme ait bilgiler, DETSİS’ e kayıtlı olmayanlar için ise kendi tabi oldukları sisteme ilişkin bilgiler,
 • MERSİS’ e kayıtlı tüzel kişiler için ise MERSİS numara ve sistem bilgileri, tüzel kişilerin MERSİS’ e kaydı yoksa kayıtlı bulundukları sistem bilgisi,
 • Türk vatandaşı gerçek kişiler için kimlik bilgileri, yabancı kişiler için yabancı kimlik bilgileri.

Yukarıda belirtilen belgeler dışında PTT ek belge talep edebilecektir.

Tebligatları Elektronik Yolla Almak Zorunda Olmayanların Elektronik Tebligat Adresi Almak için Başvuru Şartları

Tercihen elektronik yolla tebligat almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler adres almak için PTT’ ye başvurabilir. PTT tarafından gerçek veya tüzel kişinin kimliğinin tespiti için aşağıdaki belgeler aranır:

 • T.C kimlik kartı, pasaport, kanunen yerine geçen geçerli resmi belge, güvenli elektronik imza,
 • Başvuru yapan kişi yabancı ise yabancı kimlik, mavi kart, pasaport, güvenli elektronik imza,
 • Tüzel kişilerin tabi olduğu sistem bilgileri.

E Tebligat Sorgulama

E tebligata başvuru yapmış ve elektronik tebligat adresi almış iseniz tarafınız tebligat yapılıp yapılmadığını buraya tıklayarak kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Tebligat çıkarmaya yetkili makam, elektronik tebligatı hazırlar ve UETS e teslim eder. Zaman damgası vurularak muhatabına gönderilir. İçerikleri şifrelenir, sadece muhatap tarafından görülür. Elektronik tebligat adresine tebligatın ulaştığı tarihi izleyen beşinci gün yapılmış sayılacaktır. Yani 11.05.2022 de elektronik tebligat yolu ile tebligat alan gerçek veya tüzel kişilere tebligatın yapıldığı tarih 16.05.2022 olarak kabul edilecek, süreler bu tarihten itibaren işleyemeye başlayacaktır.

Sonuç

E tebligat resmi kurum, kuruluşlar, adli ve idari vb. mercilerce gönderilecek olan bilgi ve belgelerin fiziki olarak değil de elektronik yolla gönderilmesidir. Elektronik tebligat almak zorunda olanlar elektronik tebligat adresi almalıdırlar. Bunun için PTT’ ye başvurulmalıdır. PTT tarafından istenilen evraklar ilgili yönetmelikte tahdidi olarak sayılmıştır. Yönetmelikte belirtilmeyen belgelerin sunulması PTT tarafından istenilmesi halinde mecburdur. Bir kez elektronik tebligat adresi alan gerçek veya tüzel kişilere o tarihten itibaren yapılacak olan bildirimlerin elektronik yollarla yapılması zorunludur. E tebligat adresi mevcut olan kişilere tebligatların fiziki olarak yapılması usulsüz tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

E Tebligat Nasıl Alınır?

E tebligat adresi alabilmek için PTT’ ye başvuru yapılmalıdır. Sunulması gereken belgeler eksiksiz olmalıdır. Bu belgeler Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde açıkça belirtilmiştir.

E Tebligat Ne Zaman Tebliğ Edilmiş Sayılır?

E tebligat muhatabın posta kutusuna düşmesinden itibaren beş gün sonra tebliğ edilmiş sayılır. Örneğin; elektronik tebligat posta kutusuna 09.05.2022 tarihinde düşen posta 14.05.2022 tarihinde tebliğ edilmiş sayılır.

1 Yorum

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024