Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 203 Mühür Bozma Suçu

TCK 203 mühür bozma suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 203. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

TCK 203 Mühür Bozma Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 203 mühür bozma suçunu düzenlemiştir. Buna göre bir şeyin saklanması, korunması için yetkili makamlarca o şeye mühür vurulmuş ve bu mühür kişi tarafından kaldırılmış ise bu kişiye hapis cezası veya adli para cezası verilebilir. Şartların varlığı halinde fail hakkında HAGB kararı da verilebilir. Mühür bozma suçu kamu güvenine karşı suçlardan biridir. Etkin pişmanlık hükümleri mühür bozma suçunda uygulanmamaktadır. Mühür bozma suçu aynı zamanda uzlaştırmaya tabi suçlardan da değildir. Dava zamanaşımı süresi içerisinde dava açılmalıdır. Aksi takdirde yargılama yapılabilmesi mümkün değildir.

tck 203

TCK 203 Yargıtay Kararı

Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 2021/1773 E., 2021/13593 K. 27.12.2021 tarihli kararın aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanığa yüklenen “mühür bozma” suçunun Kanundaki cezasının türü ve üst sınırına göre, 5237 sayılı TCK’nin 66/1-e maddesinde öngörülen olağan dava zamanaşımının, kesen son sebep olan sanığın sorgusunun yapıldığı 29.07.2009 tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği ve bu itibarla katılan vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, diğer yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA…

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024