Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 157 Dolandırıcılık Suçu

TCK 157 dolandırıcılık suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 107. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

TCK 157 Dolandırıcılık Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 157 gereğince hileli davranışlarla bir kişiyi aldatarak ondan menfaat elde eden veya bir başkasına fayda sağlayan kişi cezalandırılır. Bu durumda faile verilecek olan ceza hapis ve adli para cezasıdır. Dolandırıcılık suçu TCK’da malvarlığına karşı işlenen suçlar kategorisinde düzenlenmiştir. Uzlaşmaya tabi olan suçlardan olan dolandırıcılık suçu şikayete bağlı suçlardan değildir. Yargı makamları tarafından resen soruşturulur ve kovuşturulur. Bu sebeple mağdurun şikayetini geri alması yargılamanın devamını ve failin cezalandırılmasını engellemeyecektir.

tck 157

TCK 157 Yargıtay Kararı

Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 2021/14662 E., 2021/14061 K. 29.12.2021 tarihli kararın aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanığın üzerine atılı dolandırıcılık suçunun 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 253. ve 254. maddeleri gereğince uzlaşma kapsamında olması nedeniyle, dosyanın uzlaştırma bürosuna tevdi edildiği ancak uzlaşmanın sağlanamadığı belirlenerek, yapılan incelemede;
Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp gerekçeli kararda gösterilerek tartışılan delillere, Mahkemenin oluşa uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, sanığın diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir, ancak;
Sanık hakkında temel ceza tayini sırasında hürriyeti bağlayıcı ceza alt sınırdan belirlendiği halde yeterli ve yasal gerekçe gösterilmeksizin, aynı gerekçeyle adli para cezası tam gün sayısının asgari hadden uzaklaşılmak suretiyle tespit edilerek fazla ceza tayini, Yasaya aykırı, sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA;

1 Yorum

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024