Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

Çekişmeli Boşanma

Çekişmeli boşanma davası eşlerin anlaşma sağlayamadığı durumlarda söz konusu olmaktadır. Anlaşamama genellikle mal paylaşımı, varsa çocukların velayeti hususlarında olmaktadır. Mali hususlara ilişkin ve çocukların velayetine ilişkin tam bir anlaşma sağlanması halinde eşler arasında çekişmeli boşanma davası gündeme gelmeyecektir. Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun sürede sonuçlandırılmaktadır. Bu sebeple eşler arasında anlaşmanın bulunması bu süreci kısaltacaktır. Anlaşmalı boşanma davalarının çocuğu tek celsede sonuçlanmaktadır. Çekişmeli de ise boşanma olgusunun gerçekleşmesi uzun zamanlar alabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davaları eşlerden birinin boşanma talebiyle yetkili ve görevli mahkemeye başvurmasıyla açılır. Çekişme içeren boşanma davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi veya eşlerin son altı ayda beraber yaşadıkları yer mahkemesidir. Boşanma davalarında görevli mahkeme ise Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemeleri derecesinde kurulmuş olan mahkemelerdir.

Çekişmeli Boşanma Davası Sebepleri

Çekişmeli boşanma davalarına konu genel ve özel sebepler bulunmaktadır. Genel sebep evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır. Bir çok boşanma davası bu sebebe dayanılarak açılmaktadır. Evlilik birliğinin temelden sarsılması eşlerden ortak hayatı paylaşmalarının devamının mümkün olmadığı durumlarda söz konusu olmaktadır. Genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelden sarsılması 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesinde düzenlenmiştir.

Boşanmanın özel sebepleri ise yine 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 161 ila 165. maddeleri arasında düzenlenmiştir.
Buna göre özel boşanma sebepleri şunlardır:

 1. Zina (TMK 161)
 2. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış (TMK 162)
 3. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme (TMK 163)
 4. Terk (TMK 164)
 5. Akıl hastalığı (TMK 165)

Boşanma sebeplerini geniş bir şekilde inceleyebilmek adına boşanma sebepleri adı altındaki makalemize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davası Dilekçesinde Bulunması Gereken Unsurlar

Çekişmeli boşanma davası dilekçesinde bulunması gereken unsurlar 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119. maddesinde belirtilmiştir. Boşanma davası dilekçesinin kurucu unsuları dışında tamamlanabilecek hususlarda eksiklik olması halinde Aile Mahkemesi hakimi tarafından davacı eşe eksiklikleri tamamlaması için bir haftalık kesin süre verilir. Bir haftalık kesin süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

Boşanma davası dilekçesinde bulunması gerekenler şunlardır:

 1. Görevli Aile Mahkemesinin adı,
 2. Boşanmak isteyen davacı eşin adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi,
 3. Davalı eşin ad, soyad, TC kimlik numarası ve adresi,
 4. Avukatla yürütülecekse dava avukatların ad, soyad ve adresleri,
 5. Dilekçede konu kısmına boşanma kelimesi eklenmelidir,
 6. Çekişmeli boşanmak isteyen tarafın iddialarının dayanakları sunulmalıdır,
 7. Çekişmeli boşanmaya ilişkin sebepleri ispat eden deliller sunulmalıdır,
 8. Açık bir şekilde boşanma isteği yazılmalıdır,
 9. Boşanma dilekçesinin tüm sayfaları imzalanmalıdır.

çekişmeli boşanma

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

İSTANBUL ( ) AİLE MAHKEMESİ’ NE,
DAVACI: Ad-Soyad, TC. Kimlik Numarası, Adres
VEKİLİ: Avukat ile temsil edilmesi halinde avukatın ad soyad ve adres bilgileri yazılır.
DAVALI: Ad-Soyad, TC. Kimlik Numarası, Adres
KONU: Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma.
AÇIKLAMALAR

Eşimle 06.01.2021 tarihinde evlendik. Evlendiğimiz günden bu yana sürekli hakaret ve şiddete maruz kaldım. Her gün eşimden boşanmayı düşünsem de ailemin baskısıyla evliliği mecburen sürdürmek zorunda kaldım. 05.05.2022 tarihinde yine eşimin uygulamış olduğu şiddet sebebiyle kolum kırıldı. Davalının beni darp ettiğine dair hastane raporları da dilekçemin ekinde mevcuttur. Bu evlilikte ortak hayatı sürdürmek artık benim için mümkün değildir. Boşanmak istiyorum.

DELİLLER: Nüfus kayıt örneği, hastane raporları, tanık ve yasal tüm sair delail.
HUKUKİ NEDENLER: TMK, HMK ve tüm yasal mevzuat.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle boşanma talebimin kabulüne ve tüm yargılama giderlerinin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini sayın mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederim.

Sonuç

Çekişmeli boşanma davası uzun seneler sürebilmektedir. Mahkeme tarafından yapılan incelemelerin uzun sürmesi, mahkemelerin iş yükü, eşlerin anlaşamadığı hususların fazlalığı gibi sebepler davanın uzun sürede neticelenmesine sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle davanın boşanma davası konularında bilgili olan bir avukat aracılığı ile yürütmek hak kayıplarının önüne geçmek adına büyük önem arz etmektedir. Eşler arasında anlaşma sağlayabilmek mümkün ise anlaşma yoluna gitmek usul ekonomisi açısından da oldukça faydalıdır. Dava masrafları azalır, boşanma kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir. Eşler arasında anlaşma yolu mümkün değilse çekişmeli boşanma davası açılmalıdır. Boşanma davası görevli olan Aile Mahkemelerinde açılmalıdır. Görevli olmayan mahkemede davanın açılmış olması halinde davanın görevsizlik sebebiyle reddine karar verilecektir. Yetkili olmayan mahkemelerden birinde açılması halinde ise yetkisizlik kararı verilecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası Sebepleri Nelerdir?

Çekişmeli dava sebepleri özel sebepler ve genel sebepler olmak üzere iki ayrılır. Genel boşanma sebebi evlilik birliğinin temelden sarsılması iken, özel boşanma sebepleri zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli davalar anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun sürmektedir. Çekişmeli davada eşlerin anlaşamadığı hususların fazlalığı, davanın görüldüğü mahkemenin iş yükü gibi sebepler davanın neticelenme süresini belirlemektedir.

2 Yorum

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024