Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 84 İntihara Yönlendirme

TCK 84 İntihara Yönlendirme

TCK 84 intihara yönlendirme suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 84. maddesi dört fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Mülga ikinci cümle: 29/6/2005 – 5377/10 md.)
(4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.

tck 84

TCK 84 İntihara Yönlendirme Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 84 intihara yönlendirme suçunu hüküm altına almıştır. İntihara teşebbüs eden kişi ölmemiş olsa bile kişinin intihar kararını güçlendiren, azmettiren, teşvik eden veya yardım eden kişi suçun temel halinden cezalandırılacaktır. İntiharın gerçekleşmesi halinde suçun nitelikli hali oluşur ve intihara yönlendiren kişi hakkında verilecek olan hapis cezası artırılır. Yine başkalarının alenen intihara teşvik edilmesi daha ağır cezayı gerektirir. Algılama yeteneği gelişmemiş, ne yaptığını bilmeyen kişilerin intihara yönlendirilmesi halinde ise yönlendiren kişi hakkında kasten öldürme suçunun hükümleri uygulanır. TCK 84 intihara yönlendirme suçu şikayete bağlı suçlardan değildir.

TCK 84 Yargıtay Kararı

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 2021/10146 E., 2021/12386 K. 17.09.2021 tarihli kararın aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren veya yardım eden kimsenin bulunmadığı, bu kapsamda ortada kamu adına takibatı gerektirir bir suç ve suçlunun bulunmadığından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de;

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Kütahya Sulh Ceza Hakimliğinin 20/11/2020 tarihli ve 2020/4406 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca kanun yararına BOZULMASINA …

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024