Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 107 Şantaj Suçu

TCK 107 şantaj suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 107. maddesi iki fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) (Ek: 29/6/2005 – 5377/14 md.) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

TCK 107 Şantaj Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 107 hükmü gereğince hakkı olsun veya olmasın, yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından bahisle bir kişiye hukuka, kanuna aykırı bir şey yaptıran veya bu durumdan haksız çıkar sağlamak isteyen kişi hakkında hapis ve adli para cezası birlikte uygulanır. Burada hakime takdir hakkı tanınmamıştır. Hapis veya adli para cezasından biri değil, iki müeyyidenin de uygulanması gerekmektedir. Şantaj suçu şikayete tabi suçlardan biri olmayıp ilgili yargı organlarınca resen soruşturulur ve kovuşturulur.

tck 107

TCK 107 Yargıtay Kararı

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2019/5335 E., 2021/23429 K. 23.12.2021 tarihli kararın aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Gereği görüşülüp düşünüldü:
1)Sanık hakkında şantaj suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;
Mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen beraat kararları usul ve yasaya uygun bulunduğundan, katılan mağdur vekilinin suçun oluştuğuna, sanığın cezalandırılması gerektiğine, usul ve yasaya aykırı karar verildiğine yönelik yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA …

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024