Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

Dava Dilekçesi Örneği 2023

Dava Dilekçesi Örneği

Dava dilekçesi örneği ile dava açabilmek mümkündür. Lakin her dava kendine ayrı has, özel unsurlar barındırdığından tek dava dilekçesi örneği ile her türlü davayı açma hususu gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir dava dilekçesi ile dava açmak hak kayıplarına sebebiyet verebilir. Bu sebeple internet üzerinden bulunan dava dilekçesi ile dava açmak yerine alanında uzman bir avukattan hukuki yardım almak yerinde olacak, böylelikle olası hak kayıplarının önüne geçilebilecektir.

Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Boşanma davası özel hukuk alanını ilgilendirdiğinden boşanma dava dilekçesi örneği yazarken 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu göz önünde bulundurulmalıdır. HMK’ nın 119. maddesinde dava dilekçesinin içeriğinde bulunması gereken unsurlar açıkça belirtilmiştir.

Boşanma dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar şunlardır:

 • Dilekçeye Aile Mahkemesine hitap edilerek başlanmalıdır,
 • Dava açan eşin adı soyadı, TC kimlik numarası, adresi yazılmalıdır,
 • Davalı eşe ait TC kimlik numarası, adres ve ad soyad yazılmalıdır,
 • Davacı ve/veya davalı eş kendilerine avukatla temsil ettiriyor iseler, vekillerin ad soyad, adres bilgileri yazılmalıdır,
 • Davanın konusu kısmına boşanma istemi yazılmalıdır,
 • Boşanma sebepleri yazılmalıdır,
 • İddia edilen boşanma sebeplerine ilişkin deliller sunulmalıdır,
 • Boşanma isteği açıkça talep edilmeli, belirtilmelidir.
 • Dava dilekçesi davacı veya varsa vekili tarafından imzalanmalıdır.

Dava dilekçesinde eksiklikler bulunması halinde hakim tarafından davacıya bu eksiklikleri tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Davacı bu süre içerisinde eksiklikleri tamamlamaz ise davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

İdari Dava Dilekçesi Örneği

İdari dava dilekçesi örneği idareye karşı açılmak istenen davalarda söz konusu olmaktadır. İdari davaların açılabileceği yargı mercileri; Danıştay, idare mahkemeleri, vergi mahkemeleridir. Davanın konusuna, miktarına, özelliklerine göre bu üç mahkemeden birine dava dilekçesi sunulmalıdır.

İdari dava dilekçesinin içinde bulunması gerekenler 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda sayılmıştır.
İdari dava dilekçelerinde bulunması gereken unsurlar şunlardır:

 • Dava açan tarafın ve davalının gerçek kişiler ise; ad, soyad, adres ve TC Kimlik numaraları, tüzel kişiler ise unvan, adres ve sicil numaralarının yazılması gerekir,
 • Davanın açılma sebebi, konusu, dayandığı deliller yazılmalıdır,
 • Dava açılmasına sebep olan idari işlem veya işlemlerin davacıya yazılı bildirim tarihi yazılmalıdır,
 • Tam yargı davası açılacak ise talep edilen miktar,
 • Vergi ve buna benzer mali yükümlülükler için dava açılacaksa bu vergi cezasının yılı, nevi ve miktarı, ihbarnamenin tarih ve numarası, mükellef hesap numarası yazılmalıdır.

dava dilekçesi örneği

Ceza Dava Dilekçesi Örneği

Ceza dava dilekçesi örneği şikayete bağlı suçlarda önem arz etmektedir. Şikayete bağlı suçlardan birine maruz kalan mağdur bunu ilgili birimlere yazılı bir dilekçeyle bildirmelidir. Şikayet süresi mağdurun suçu ve fiili öğrenmesinden itibaren altı aydır. Altı aylık süre içerisinde ilgili yargı birimine başvuru yapılmaması, şikayette bulunulmaması hallerinde fail hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Şikayet dava şartıdır.

Ceza dava dilekçesinde yani şikayet dilekçesinde bulunması gerekenler şunlardır:

 • Mağdurun adı soyadı, TC kimlik numarası, adresi yazılmalıdır,
 • Şüphelinin adı soyadı, biliniyorsa TC kimlik numarası, adresi, cep numarası yazılmalıdır,
 • Suçun ne olduğu yazılmalıdır,
 • Suçun işlendiği tarih yazılmalıdır,
 • Açıklamalar kısmına suç ile ilgili detaylı bilgi verilmelidir,
 • Suçun işlendiğine ilişkin deliller sunulmalıdır,
 • Açık bir şekilde şüpheliden şikayetçi olunduğu ve cezalandırılmasının istendiği yazılmalıdır.

Şikayet dilekçesi suçun işlendiği yerdeki Cumhuriyet başsavcılığına hitaben yazılır ve teslim edilir. Yine o an savcılığa ulaşılabilme imkanı yok ise en yakın karakola giderek de şikayette bulunulabilmektedir. Şikayeti alan karakol yetkilileri gecikmesizin şikayet konusu dilekçeyi yetkili Cumhuriyet başsavcılığına ulaştırmalıdır. Şikayeti alan cumhuriyet savcısı konu hakkında soruşturma başlatır. Yeterli şüpheye ulaşması halinde iddianame düzenler ve ilgili mahkemeye gönderir.

Sonuç

Dava dilekçesi örneği ile dava açmak kuvvetle muhtemel hak kayıplarına sebebiyet verecektir. Hak kaybına uğramamak adına bir avukat aracılığıyla bu süreci yönetmek oldukça büyük önem arz etmektedir. Lakin uğranılan hak kayıplarının daha sonradan telafi edilebilmesi mümkün olmayabilmektedir. Dava dilekçe örneği ile dava açmak her zaman risk teşkil etmektedir. Davayı en doğru şekilde sonuçlandırmak, taleplere en kısa sürede ve tamamıyla ulaşabilmek için internetten alınan dilekçe örnekleri ile dava açmak yerine bir avukattan hukuki yardım alarak dava açmak yerinde olacaktır. Böylelikle davanın takibi de davacı açısından kolaylaşacak, yargılamanın her safhasından haberdar olunabilecektir.

Dava Dilekçesi Örneği ile Dava Açılır mı ?

Dava dilekçe örneği ile dava açmak mümkündür. Fakat her dava kendine has özellikler taşıdığından bir dilekçe örneği ile dava açmak hak kayıplarına sebep olabilir. Bir avukattan hukuki yardım almak yerinde olacak, hak kayıpları olmasının önüne geçecektir.

Ceza Dava Dilekçesi Örneği Nedir?

Ceza dava dilekçesi şikayete bağlı suçlarda şikayet hakkının kullanılması sırasında önem arz etmektedir. Şikayete bağlı bir suça maruz kalan mağdur suçun işlendiği yer cumhuriyet savcısına şikayet konusunu ve faili yazılı bir dilekçe ile bildirir.

5 Yorum

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024