Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

Yağma Suçu

Yağma suçu bir kişiyi, bir malın teslimine, bir malın alınmasına karşı koymamasına tehdit ve/veya cebirle mecbur bırakılmasıdır. Tehdit unsurunun yağma suçuna konu olabilmesi için bu tehdidin; kendisinin veya yakınının vücut dokunulmazlığına, hayatına, cinsel dokunulmazlığına karşı olması gerekmektedir. Yine bir kişinin malvarlığının büyük bir zarara uğratılacağından bahisle tehdit edilerek bir malın alınması  da yağma suçunu oluşturur. Yağma suçu şikayete bağlı suçlardan biri olmayıp yargı mercilerince resen soruşturulan ve kovuşturulan suçlardan biridir. Bu sebeple suç hakkında yargılama yapılabilmesi için mağdurun şikayeti aranmayacaktır. Hakaret suçu ise şikayete tabi suçlardandır. Yağma, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun onuncu bölümünde “malvarlığına karşı suçlar” başlığı altında hüküm altına alınmıştır.

Yağma Suçu Nedir

Yağma suçu TDK‘ da “Birçok kişinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması, talan”, “akıncıların düşman topraklarına yaptıkları baskın, çapul”, “baskın veya zor kullanarak elde edilmiş olan” olarak tanımlanmıştır. Hukuki olarak yağma, ise 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 148. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre yağma, bir başkasının malını, tehdit veya cebir kullanılarak alınmasıdır. Bir başkasının cebir veya tehdit ile alınmasının dışında, bir malı almaya karşı koyamayacak hale getirmek, borç altına sokabilecek senet imzalatmak, bir alacak hakkı içeren var olan senedi hükümsüz kıldırmak, elinden zorla senet almak ve buna karşı direnmesini engellemek, ileride senet olarak kullanılabilecek bir kağıda zorla imza attırmak, bir senedi zorla imha ettirmek veya imha edilmesi karşı koyamayacak hale getirmek de yağma suçunu doğurur.

Mağdurun, fail tarafından kendisini bilmeyecek, savunamayacak hale getirilmesi de yağma anlamında cebir unsurunu oluşturmaktadır.

Yağma Suçunun Nitelikli Halleri

Yağma suçu nitelikli halleri 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 149. maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre yağmanın nitelikli halleri şunlardır:

  • Suçun silahla işlenmesi. Silah deyiminden ne anlaşılacağı TCK madde 6′ da belirtilmiştir. Buna göre silah kapsamına dahil olanlar; ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, kesici, delici, bereleyici alet (saldırı veya savunmada kullanılabilecek olan), saldırı, savunma için yapılmamış olsa da fiilen saldırı ve savunma için kullanılabilen aletler, kimyasal maddeler, yakıcı ve aşındırıcı maddeler, boğan, zehirleyen, sürekli hastalığa sebebiyet veren, yaralayıcı maddeler, radyoaktif ve nükleer maddeler.
  • Failin maske, boya veyahut başka bir şekilde kendini tanınmayacak hale getirerek suçun işlenmesi,
  • Birden fazla kişinin bir araya gelmek suretiyle suçun işlenmesi, (bir kişiyi, üç kişi birden tehdit ederek malını almışsa vb),
  • Mağdurun yolunun kesilerek suçun işlenmesi,
  • Mağdurun konutunda veya işyerinde işlenmesi,
  • Kendini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda olanlara karşı işlenmesi,
  • Suç örgütlerinin insanlar üzerinde oluşturduğu korkudan faydalanılarak işlenmesi,
  • Yağmanın gece vaktinde işlenmesi. Gece vakti TCK’ nın 6. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre gece vakti deyiminden anlaşılması gereken; güneş battıktan bir saat sonra başlar, güneş doğmadan bir saat önceye kadar devam eder.

Yağmanın yukarıda belirtilen şekillerden biriyle işlenmesi halinde suçun nitelikli halinin gerçekleştiği kabul edilir.yağma suçu

Yağma Suçunun Cezası

Yağma suçunun temel halinin işlenmesi halinde altı yıldan, on yıla kadar hapis cezası verilir. Nitelikli hallerinden birinin işlenmesi halinde ise faile on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası verilir. Yağma da faile verilecek ceza ne olursa olsun, suçu yargılama görevi Ağır Ceza Mahkemelerindedir. Yetkili ağır ceza mahkemesi ise suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Yağmanın işlenmesi anında aynı zamanda kasten yaralamanın neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinden biri gerçekleşirse, faile ayrıca kasten yaralama suçundan ceza verilir.

Yağma Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Hal

Yağma suçunda daha az cezayı gerektiren nitelikli hal TCK 150 de düzenlenmiştir. Fail, hukuki ilişkiye dayanan bir alacağını tahsil etmek amacıyla bu suçu işlemiş ise faile sadece tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin ceza verilecektir. Malın değeri az ise faile verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir.

Yağma Suçunda Etkin Pişmanlık

Yağma suçunda etkin pişmanlık hükümleri uygulama alanı bulmaktadır. Etkin pişmanlık kanunda tahdidi olarak sayılan suçların tamamlandıktan sonra, kovuşturmaya başlamadan önce failin pişmanlık göstererek mağdurun zararını aynen karşıladığı, giderdiği, geri verdiği durumlarda söz konusu olmaktadır. Mağdurun zararının bu şartlar altında giderilmesi halinde faile verilecek olan ceza üçte ikisine kadar indirilebilecektir. Etkin pişmanlık kovuşturma başladıktan, hüküm verilmeden önce gösterilmiş ise ceza yarısına kadar indirilir.

Yağma suçunda etkin pişmanlık kovuşturma başlamadan önce gösterilmişse verilecek ceza yarısına kadar, kovuşturma başladıktan sonra etkin pişmanlık gösterilmiş ise ceza üçte birine kadar indirilir.

Sonuç

Yağma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda malvarlığına karşı işlenen suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre yağma suçu resen soruşturulan ve kovuşturulan suçlardan biri olup mağdurun şikayeti aranmayacaktır. Yargılama yapılabilmesi için mağdurun şikayetinin arandığı suçlar ise şikayete tabi suçlardır. Yağma suçunun temel halinin veya nitelikli halinin işlenmiş olması yargılamaya yetkili ve görevli mahkemeyi değiştirmeyecektir. Yağma suçunun cezası ne olursa olsun, yargılama yetkisi suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesinde olacaktır.

Yağma Suçu Hangi Mahkemede Görülür?

Yağma suçunda faile verilecek ceza ne olursa olsun, suçu yargılama görevi ağır ceza mahkemelerine verilmiştir. Buna göre yağma suçunda yetkili ve görevli mahkeme; suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesidir.

Yağma Ne Demek?

Yağma suçu bir kişinin cebir veya tehditle bir malı vermesine, malını koruyamayacak hale getirilmesine sebebiyet verilmesi suretiyle oluşur. TCK’ nın 148. maddesinde temel hali, 149. maddesinde ise nitelikli hali düzenlenmiştir.

2 Yorum

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024