Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 123 Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma

TCK 123 Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

TCK 123 kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 123. madde tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki gibidir.

(1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK 123 Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 123 de açıkça belirtildiği üzere kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu seçimlik hareketli suçlardan biridir. Seçimlik hareketli suç; yalnızca tek hareket ile işlenebilen değil, birden fazla, alternatifli hareketlerden birinin yapılması suretiyle işlenebilen suçlar anlamına gelmektedir.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu alternatifli hareketlerden biriyle işlenebilir. Sırf kişinin huzur ve sükunun bozma amacıyla yapılan TCK 123 kapsamına giren seçimlik hareketler şunlardır:

  1. Israrla telefon etmek,
  2. Sonu gelmeyen gürültü,
  3. Kişinin özgürlük alanını kısıtlayan, huzurunu kaçıran her türlü davranış.

Kişilerin huzur ve sükununun bozma suçu şikayete tabi suçlardan biridir. Fiili ve faili öğrenmeden itibaren mağdur tarafından altı ay içerisinde ilgili yargı birimine şikayette bulunulmalıdır. Şikayet üzerine yapılacak yargılama neticesinde faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

tck 123

TCK 123 Yargıtay Kararı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2019/3779 E., 2021/26102 K. Sayılı ve 03.11.2021 Tarihli Kararı;

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu açısından;
TCK‘nın 123. maddesinde düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun maddi unsurunun, sırf huzur ve sükununu bozmak amacıyla bir kimseye ısrarla telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulmasından ibaret olduğu gözetildiğinde; iddianame anlatımında sanığın ne şekilde kişilerin huzur ve sükununu bozma eylemini gerçekleştirdiği açıkça ileri sürülmeden ve mahkemenin kabulünde de eylemin ne suretle kabul edildiği açıklanıp tartışılmadan sanık hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan mahkumiyet hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirdiğinden, sanık …’un temyiz nedenleri yerinde görülmekle, tebliğnameye kısmen uygun olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA …

 

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024