Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 62 Takdiri İndirim Nedenleri

TCK 62 Takdiri İndirim Nedenleri

TCK 62 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 62. maddesinde takdiri indirim nedenleri ve sonuçları iki fıkra halinde açıklanmıştır. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 62. maddesi aşağıdaki gibidir:

(1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir.
(2) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.

tck 62

TCK 62 Takdiri İndirim Nedenleri Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 62 yani takdiri indirim nedenleri fail lehine uygulanmaktadır. Fail hakkında kurulan hükümle verilen ceza üzerinden takdiri indirim yapılması hakimin inisiyatifindedir. Takdiri indirim yapılması zorunlu değildir.  Yasa koyucu hakime bu hususta takdir imkanı tanımıştır. Hakim her ne kadar bu hususta takdir hakkında sahip olsa da göz önünde bulundurması gereken kriterler vardır.

Takdiri indirimde dikkat edilecek hususlar şunlardır:

  • Failin geçmişi,
  • Failin sosyal ilişkileri,
  • Failin suç isnat edilen fiilden sonraki, yargılama devam ederken ki tutumu,
  • Mahkeme tarafından verilecek cezanın gelecekte fail üzerinde göstereceği etki.

Takdiri indirim uygulanması halinde;

  • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan faile müebbet hapis cezası,
  • Müebbet hapis cezası alan faile yirmi beş yıl hapis cezası verilecektir.
  • Ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezaları dışında hapis cezası alan failin cezası ise altıda birine kadar indirilebilecektir.

TCK 62 Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Ceza Dairesi’nin 2020/22616 E. ve 2022/70 K. sayılı, 10.01.2022 tarihli kararı;

Hüküm fıkrasında sanık hakkında TCK’nın 116/1. maddesi uyarınca 6 ay hapis cezasına hükmedildikten sonra, sehven aynı Kanun’un 119/1-c maddesi gereğince verilen cezanın 1 kat arttırıldığı belirtilmeksizin, aynı Kanun’un 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak 10 ay hapis cezasına hükmedildiği belirtilmiş ise de; gerekçeli kararın gerekçe bölümünde sanık hakkında TCK’nın 119/1-c maddesinin de uygulandığının belirtilmesi ve sonuç cezanın da buna uygun bir şekilde belirlenmesi karşısında, bu durum mahallinde ilavesi mümkün bir eksiklik olarak görülmüş; 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinde öngörülen hak yoksunlukları uygulanırken, 15.04.2020 gün ve 31100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile TCK’nın 53. maddesinde yapılan değişikliğin infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024