Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

HAGB

HAGB hukuk kavramının açılımı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması yani HAGB Ceza Muhakemeleri Kanununun 231. maddesinde düzenlenmiştir. Hakkında HAGB kararı verilen kişi hakkında işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen ceza infaz olunmaz. Suç işleyen kişiye bir denetim süresi verilir, kişi bu süre içerisinde kasıtlı bir suç işlemez ve mahkeme tarafından verilen tedbirlere, yükümlülüklere uygun davranırsa aleyhine verilen ceza ortadan kalkar. HAGB süresi içerisinde kasıtlı bir suçu işlenmiş olması halinde ise kişi aleyhine kurulan hüküm açıklanır ve ceza infaz edilir.

HAGB Nedir

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 231. maddesinin 5. fıkrasında tanımlanmıştır. Buna göre; yapılan bir yargılama sonunda sanığın suçu işlemiş olduğu sabit olur ve bu suçtan dolayı sanığa verilen ceza iki yıl veya daha az süreli hapis cezası veyahut adli para cezası ise mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verebilmektedir. Sanığa verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile sanık aleyhine kurulan hüküm hukuki bir sonuç doğurmayacaktır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen hükümde belirtilen hapis cezası veya kısa süreli hapis cezası ertelenemez.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı vermeyen mahkeme hükmü açıklamalıdır. Bu durumda hükmün gerekçesi duruşma tutanağına geçirilmeli, duruşmada hazır bulunan sanığa varsa başvuru yapabileceği kanun yolları, başvuru mercileri ve süresi bildirilmeli, sanık hakkında mahkumiyet hükmü verilmemiş beraat kararı verilmişse tazminat talep edebileceği açıklanmalıdır. Hüküm açıklanırken duruşma salonunda bulunan herkes ayağa kalkmalıdır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar, bunlara özgü bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar aleni değildir. Ancak bir soruşturma veya kovuşturma ile bağlantılı ise Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından bu sisteme kayıtlı bilgiler istenebilir.

HAGB Şartları

HAGB şartları CMK 231/6′ da tahdidi olarak sayılmıştır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için aranan şartlar şunlardır:

  • Sanık daha önce kasten işlenebilen suçlardan herhangi birinden dolayı mahkumiyet almamış olmalı,
  • Mahkeme sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varmalı, (mahkeme bu kanaate varırken kişinin kişilik özelliklerini, duruşma sırasındaki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurur.)
  • Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi için sanığın işlemiş olduğu suçtan dolayı mağdur veya kamu uhdesinde oluşmasına sebebiyet verdiği zararı, aynen iade ederek veya suçtan önceki duruma getirerek kapatmalıdır. Mevcut durum, suç işlenmeden önceki halde döndürülmelidir. Sanık mevcut hali derhal eski hale döndüremez ise bu zararı kapatması için mahkeme tarafından süre verilebilir. Denetim süresi içerisinde aylık taksitlerle ödeme yapılır ve zarar tamamen giderilirse kişi hakkında yine hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Sanık, eski hale getirme talebini kabul etmez reddeder ise hüküm açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.

hagb

HAGB Denetimli Serbestlik

HAGB kararı verilmesi halinde sanık bir denetime tabi tutulur. Bu denetim süresi beş yıldır.  Denetim süresi içerisinde, kişi kasıtlı bir suç işlerse, işlenen bu suçtan dolayı sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararından sonra mahkeme bir yılı aşmamak kaydı ile sanığa denetimli serbestlik tedbirleri uygulayabilir. Denetimli serbestlik tedbirleri CMK 231/8′ de sınırlı olarak sayılmıştır.

İlgili fıkrada belirtilen tedbirler şunlardır:

  • Sanığa bir meslek veya sanat öğretmek amacıyla bir eğitim programına devam etmesine karar verilebilir. Bu tedbirin uygulanabilmesi için sanığın hali hazırda bir meslek veya sanat sahibi olmaması gerekmektedir.
  • Sanık, bir meslek veya sanat sahibi ise bir kamu kurum, kuruluşunda veya yapmış olduğu aynı meslek ve sanatı icra eden özel bir kurum veya kişinin gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılabilir.
  • Sanığın belirli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belirli yerlere ise devam etmesine bu konuda yükümlü kılınmasına veya mahkeme tarafından takdir edilecek başkaca bir yükümlülüğü yerine getirmesine karar verilebilir.

Sanık, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemez, denetimli serbestlik hükümlerine, uygulanan tedbirlere uygun davranır ise, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılır. Bu durumda davanın düşmesine karar verilir.

Denetimli serbestlik süresi içerisinde sanık kasten yeni bir suç işlerse, denetimli serbestlikle verilen yükümlülüklere aykırı davranırsa, açıklanması ertelenen hüküm mahkeme tarafından açıklanır. Ancak mahkeme yükümlülüklere aykırı davranan sanığın cezasının yarısına kadarını infaz edilmemesine karar verebilir ya da hapis cezasının ertelenmesine, seçenek yaptırımlara çevrilmesine hükmedebilir. Bunların dışında sanık aleyhine yeni bir mahkumiyet hükmü kurabilir.

HAGB İtiraz

HAGB kararına itiraz edilebilir. İtiraz süresi içinde yapılmalıdır. Yedi günlük itiraz süresi vardır. Bu süre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı sanığın yüzüne karşı açıklanmışsa açıklanma tarihinden itibaren, yokluğunda karar verilmiş ise tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar. İtiraz hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını veren mahkemeye yazılı bir dilekçe ile başvuru yapılarak gerçekleştirilir. İtiraz ilgili mahkemece incelenir ve karara bağlanır.

Sonuç

HAGB kararı iki yıl veya daha az hapis cezası gerektiren mahkumiyetlerde veya adli para cezalarında uygulanır. Hakkında HAGB kararı verilen kişi denetimli serbestlik hükümlerine tabidir. Denetim süresi beş yıldır. Denetimli serbestlik tedbirleri kanunda sayılmıştır. Bu tedbirlerin uygulanacağı süre en fazla bir yıldır. Sanık HAGB hükümlerine ve verilen denetimli serbestlik tedbirine uygun davranırsa hakkında verilen ceza açıklanmaz, hüküm ortadan kaldırılır veya dava düşer. Denetimli serbestlik süresi içinde yeni bir suç işlerse, mahkeme tarafından verilen denetimli serbestlik kurallarına aykırı davranırsa ertelenen hüküm açıklanır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz edilebilir. İtiraz, yedi gün içerisinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını veren mahkemeye yazılı bir dilekçeyle yapılır. Mahkemece itiraz incelenir yerinde görülürse bu hususta yeni bir hüküm oluşturulur. İtirazın reddi halinde ise itiraz dilekçesini yetkili mahkemeye gönderir. Yetkili ve görevli mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılması hakkında karar verilir.

 

HAGB Nedir?

HAGB nin açılımı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıdır. HAGB kararı şartların oluşması halinde yetkili ve görevli mahkemece verilir.

HAGB de Denetimli Serbestlik Süresi Nedir?

HAGB de denetimli serbestlik süresi beş yıldır. Denetimli serbestlik tedbirleri mahkeme tarafından verilir. Bu tedbirin süresi bir yılı geçemez.

84 Yorum

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024